logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Česká republika je v nouzovém stavu. Přesto je systém Czech POINT a jeho služby stále dostupný.

Jeho služby jsou k dispozici občanům na kontaktních místech veřejné správy. I když provoz některých úřadů je omezen, pořád je otevřena většina z více než 7.300 pracovišť Czech POINT. V zahraničí jich máme už přes stovku. Ze statistik je vidět, že poptávka je prakticky stejná jako před vyhlášením nouzového stavu. Zajímavý je rovněž počet žádostí o zřízení datové schránky. Občané prostě potřebují průběžně řešit své normální životní situace a Czech POINT jim v tom pomáhá.

Rozhraní CzechPOINT@office sloužící úředníkům využilo například Ministerstvo zdravotnictví pro autorizovanou konverzi z moci úřední, když listinný originál Rozhodnutí o dočasném povolení léčivého přípravku Remdesivir podepsaný náměstkem ministra zdravotnictví profesorem Prymulou konvertovalo do elektronické podoby, kterou následně publikovalo na svém webu.

Czech POINT je jedním ze systémů kritické infrastruktury státu, jeho služby budou všem neustále k dispozici, včetně podání na Portálu občana.

(mre)

18. března 2020