logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Kontaktní místa Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál) jsou stále dostupnější i v menších obcích. Dne 11.1.2011 bylo uvedeno do provozu kontaktní místo s úctyhodným pořadovým číslem 5.000. Oním jubilejním kontaktním místem, které se do systému Czech POINT zapojilo je obec Butoves v Královéhradeckém kraji.
V současné době je občanům k dispozici téměř 6.500 pracovišť Czech POINT, z čehož 77% tvoří obecní úřady.
Služby Czech POINT jsou dostupné :

 • na obecních a městských úřadech
 • na pobočkách České pošty
 • na pobočkách Hospodářské komory ČR
 • na vybraných českých zastupitelstvích v zahraniční
 • u vybraných notářů
 • nebo prostřednictvím e-shopu na www.czechpoint.cz

Kontaktní místa Czech POINT v současnosti nabízejí :

 • výpis z Katastru nemovitostí
 • výpis z Obchodního rejstříku
 • výpis z Živnostenského rejstříku
 • výpis z Rejstříku trestů
 • výpis z Bodového hodnocení řidiče
 • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)
 • výpis z Insolvenčního rejstříku
 • žádost o výpis, nebo opis z rejstříku trestů podle zákona č. 214/2008 Sb.
 • přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • konverzi dokumentů z listinné do elektronické formy a naopak
 • centrální úložiště ověřovacích doložek
 • úschovnu systému Czech POINT
 • podání žádosti o zřízení datové schránky

Největší zájem na přepážkách Czech POINT je již dlouhodobě o výpis z Rejstříku trestů, který byl vydán v celkovém počtu 2.127.591 výpisů. Na druhém místě je výpis z Katastru nemovitostí 1.067.260 a dále výpis z Obchodního rejstříku 765.264 . O stále rostoucím zájmu o služby poskytované na kontaktních místech Czech POINT se může každý přesvědčit na on-line statistikách, dostupných na webových stránkách projektu.
V březnu 2007 se rozběhl pilotní provoz ve 37 obcích České republiky. Na základě zkušeností ze zkušebního provozu byl od ledna 2008 zahájen ostrý provoz na více než 800 pobočkách, zprvu nejvíce na matrikách při obecních úřadech. Postupně se rozrůstala jak síť poboček (a to i v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR), ale i množství nabízených funkcionalit.

13. ledna 2011