logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Březen 2019. Počet kontaktních míst veřejné správy se rozšířil o dalších osm míst. Nově mají občané k dispozici Czech POINT v Indii, Keni, Libanonu, Číně, Kazachstánu, Japonsku, Moldavsku a Srbsku. Pokud se našinec ocitne v Dillí, Nairobi, Bejrútu, Pekingu, Šanghaji, Astaně, Tokiu, Kišiněvě nebo Bělehradu, případně v okolí těchto měst, může se spolehnout, že na velvyslanectví České republiky najde Czech POINT. Nyní už na 57 zastupitelských úřadech po celém světě.

Kromě našich spoluobčanů, kteří zde pracují na zastupitelských úřadech, se do těchto zemí každoročně dostane mnoho našich spoluobčanů. Někteří za byznysem, jiní třeba na dovolenou. Všichni mají jistotu, že pokud budou potřebovat služby kontaktního místa veřejné správy, mají se kam obrátit.

Tuto možnost mohou využít například při podání žádosti o voličský průkaz. Případně pokud zapomenou přístupové údaje do své datové schránky a potřebují je obnovit. Anebo se najdou i tací, kteří využijí kontaktní místo k podání žádosti o zřízení datové schránky, aby mohli řešit případné nenadálé situace, které by jinak vyžadovaly okamžitý návrat do vlasti. Czech POINT jim pomůže vyřešit problémy on-line.

(mre)

13. března 2019