logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

CzechPOINT@office – Agendy pro vnitřní použití na úřadech

Pod názvem CzechPOINT@office dochází k dalšímu rozšíření projektu Czech POINT.
Zákon č. 300/2008 Sb. přináší termín autorizované konverze dokumentů, a to na žádost (v tom případě se jedná o standardní agendu Czech POINT reprezentovanou samostatným formulářem), a také „z moci úřední“, tedy pro vnitřní potřeby orgánů veřejné moci.
Autorizovaná konverze z moci úřední (dále KZMÚ) je agenda dostupná v prostředí CzechPOINT@office – sady formulářů a funkcí určené pro vnitřní potřeby úřadů a dalších orgánů veřejné moci. Dosud byl CzechPOINT@office představován „vnitřním CzechPOINTem“, který umožňoval vystavování výpisů a opisů z Rejstříku trestů v rámci vyřizování správních agend.
Ke stávajícím službám CzechPOINT@office patří:
– výpis a opis z rejstříku trestů z moci úřední
– konverze z moci úřední podle zákona č. 300/2008 Sb.
Služby CzechPOINT@office budou postupně rozšiřovány. V budoucnu bude např. zpřístupněna služba pro notáře k ověření údajů z informačního systému Evidence obyvatel na základě novely zákona č. 99/1963, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech.
Orgány veřejné moci mají ze zákona přístup ke konkrétním agendám a v rámci identitního prostoru Czech POINT jsou reprezentovány tzv. skupinami. Nastavení přístupu konkrétní skupiny ke konkrétní agendě CzechPOINT@office musí být tedy nastaveno Správcem centrály podle pokynů Ministerstva vnitra. Zodpovědnost za nastavení oprávnění jednotlivých osob v rámci skupiny pak musí mít administrátoři skupin.
Pro připojení úředníků k CzechPOINT@office je potřeba zajistit stejné technické vybavení jako pro připojení k projektu Czech POINT. Nutností je také tiskárna a skener.
Autorizovaná konverze z moci úřední

Autorizovaná konverze z moci úřední v rámci projektu CzechPOINT@office přináší jednotné rozhraní pro zajištění konverzí (ověření atributů digitálního dokumentu, opatření digitálního dokumentu časovou značkou, atd.) pro další zpracování u úředníků, kteří mají oprávnění autorizovanou konverzi provádět. Zároveň může každý úředník verifikovat dokumenty vzniklých konverzí v Centrální evidenci ověřovacích doložek. Autorizovaná konverze z moci úřední prostřednictvím CzechPOINT@office je hotové, garantované řešení, které je pro všechny orgány veřejné moci k dispozici zdarma, a to včetně zajištění služby časového razítka a zajištění centrálně vedené evidence konverzí.

Další informace pro kontaktní místa CzechPOINT a OVM

5. srpna 2009