logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Od 1. 1. 2023 je ze zákona zřizována datová schránka všem podnikatelům. Datová schránka je tak povinná nejen pro všechny živnostníky, ale i další podnikatele, resp. OSVČ; např. lékaře, architekty, auditory, lékárníky apod. Datová schránka je postupně zřizována také spolkům, sdružením, nadacím, obecně prospěšným společnostem, společenstvím vlastníků bytových jednotek a dalším právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Tato změna se dotýká i samotného Czech POINT – kontaktních míst veřejné správy, kam se podnikatelé obrací s dotazy k datovým schránkám či rušení živností. Pro lepší přehlednost níže uvádíme témata, která vás na Czech POINT nejvíce zajímají.

Pozastavená živnost a zřízení datové schránky

Datová schránka bude zřízena i v případě, kdy je živnost pozastavena. Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání.

Obdržený dopis s přístupovými údaji – co s ním?

Noví uživatelé datové schránky – ti, kterým je automaticky ze zákona zřízena datová schránka, obdrží poštou přihlašovací údaje. V podstatě se jedná o poslední dopis v „papírové“ podobě, který od úřadu obdrží.  Další korespondence s orgány veřejné správy bude probíhat už jenom prostřednictvím datové schránky. Na webu: www.mojedatovaschranka.cz je nutné se pomocí přihlašovacích údajů v dopise se přihlásit a následně změnit své přihlašovací údaje (heslo). Upozorňujeme, že pokud se uživatel sám nepřihlásí, datová schránka se automaticky aktivuje po uplynutí 15 dnů ode dne doručení přihlašovacích údajů (uplatní se fikce doručení, pokud si adresát písemnost nevyzvedne na poště).

Přehlcená linka datových schránek.

V případě, že se klient nemůže dovolat na infolinku datových schránek 954 200 200 (v provozu Po-Pá 8-18 hod.) nebo nechce čekat na přihlášení operátora, je nejvhodnější možnosti zadat požadavek elektronicky do ePoradny datových schránek na adrese: https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/eporadna.html

Zrušení datové schránky na Czech POINT nelze.

Datové schránky zřízené ze zákona (pro podnikající fyzické a právnické osoby) nelze zrušit ani prostřednictvím Czech POINT. V případě, že dojde ke zrušení živnosti, dochází k znepřístupnění datové schránky automaticky na základě výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence (např. ukončení podnikání, úmrtí, omezení na osobní svobodě). K vlastnímu zrušení datové schránky pak dochází až uplynutím tří let od znepřístupnění datové schránky, a to z důvodu úmrtí či výmazu ze zákonem stanovené evidence.

Žádost o zrušení živnosti na Czech POINT lze podat.

Zrušení živnosti je třeba oznámit živnostenskému úřadu. Tato Žádost o zrušení živnostenského oprávnění je součástí změnového listu. Žádost o zrušení lze provést elektronicky, ale i na Czech POINT. Na Czech POINT je třeba změnový list přinést a požádat o Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72). Za podání se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč. Na provedení změny (výmazu ze živnostenského rejstříku) má úřad 30 dní.

A jaké jsou vůbec výhody datových schránek?

Mnohé záležitosti lze vyřídit elektronicky, dokonce datové schránky dokáží v mnoha ohledech nahradit služby klasické pošty, tj. občan/podnikatel nemusí stát ve frontě na poště, aby si vyzvedl úřední dopis, nemusí stát frontu na finančním úřadě, aby podal daňové přiznání apod., prostřednictvím datové schránky lze také vstoupit do Portálu občana.

Zároveň dochází ke značné finanční úspoře na poštovném jak ze strany státu, tak i držitelů datových schránek. Komunikace se státem a dalšími orgány veřejné správy je pro firmy, podnikatele i občany totiž zdarma. Zpoplatněny jsou pouze osobní a komerční zprávy, jejichž cena je přesto výrazně nižší než za standardní doporučený dopis. Co se týče podnikatelské oblasti, pomocí datové schránky pak lze např. oznamovat změny v živnostenském rejstříku, zasílat aktualit z oblasti živnostenského podnikání, zasílat výpisy z živnostenského rejstříku, elektronicky podat podání ve věcech živnostenského podnikání a v podstatě oznamovat změny a činit další podání ve věcech živnostenského podnikání. Tímto se opět svět digitalizace posune o krok dál a značně se sníží administrativní zátěže podnikatelů.

1. března 2023