logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

V lednu bylo na kontaktních místech Czech POINT podáno více než 9.300 žádostí o zřízení datové schránky, což je druhé nejvyšší číslo za dobu existence systému. Je to součet žádostí fyzických i podnikajících fyzických osob. Současně ze statistik vyplývá, že počet nových datových schránek v posledním roce postupně roste.

Czech POINT zajištuje pro ISDS nejenom vyřízení žádostí o zřízení datové schránky. Další hojně využívanou službou je zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Zpočátku se ozývaly hlasy, proč je nutno pro obnovení přístupových údajů chodit na Czech POINT. Postupně ale odezněly a uživatelé datovek pochopili, že pokud se mohou svými přístupovými údaji z datovky hlásit i k jiným informačním systémům, je to pro jejich vlastní bezpečnost. Na rozdíl od jiných webů, kde lze přístupové údaje resetovat a znovu nastavit, je ISDS systémem kritické informační infrastruktury a řídí se pravidly jak podle zákona o kybernetické bezpečnosti tak nařízením eIDAS. Proto si zaslouží vyšší bezpečnost a identifikaci uživatele podle jeho osobních dokladů včetně ztotožnění vůči základním registrům při každém obnovení přístupových údajů.

(mre)

3. února 2020