logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dne 1. 7. 2022 nabývá účinnosti novela zákona č.  21/2006 Sb., o ověřování, která zavádí možnost tzv. e-legalizace, tedy úředního ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě. E-legalizaci budou provádět Hospodářská komora ČR, újezdní úřady, pobočky České pošty, s. p., krajské úřady a z ověřujících obecních úřadů jen ty, které jsou kontaktními místy veřejné správy. E-legalizace bude probíhat prostřednictvím informačního systému Czech POINT. Podrobnosti k postupu e-legalizace (metodiku, návody) Ministerstvo vnitra bude zveřejňovat postupně. E-legalizace bude dostupná v prostředí informačního systému Czech POINT v průběhu podzimu tohoto roku.

24. června 2022