logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Od začátku dubna začalo Ministerstvo dopravy rozesílat majitelům aut do datové schránky Informaci o konci platnosti technické prohlídky u vozidla, a to 60 dnů před vlastním uplynutím platnosti. Tato informace je zaslána na základě zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění § 40 odst. 6.

MD ČR tak využilo potenciál českého eGovernmentu a nabídlo majitelům vozidel novou, velmi užitečnou službu.

Kdo ještě nemá datovou schránku, může si o její zřízení zažádat na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy.

(mre)

3. května 2019