logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

V souvislosti s vývojem v oblasti kryptografie bude v prostředí informačního systému Czech POINT k 4. 3. 2020 ukončena podpora starých verzí kryptografických komunikačních protokolů TLS (Transport Layer Security) ve verzi 1.0 a 1.1. 

Do té doby si všichni uživatelé s pomocí svých dodavatelů musí zajistit aktualizaci programového vybavení tak, aby pro komunikaci s IS Czech POINT využívali protokol TLS ve verzi 1.2. Pro testování nutných úprav je možné využít testovací prostředí Czech POINT, kde byla podpora starších verzí TLS již vypnuta. Běžných uživatelů webových aplikací Czech POINT, ať už na kontaktních místech veřejné správy nebo v rámci úřadů, se změna pravděpodobně vůbec nedotkne, protože aktuální verze operačních systémů a internetových prohlížečů již automaticky preferují novější protokol. Případné dopady lze očekávat v oblasti napojení externích aplikací na aplikační rozhraní IS Czech POINT, jako je autentizace pomocí JIP/KAAS, rozhraní pro autorizovanou konverzi a rozhraní pro spisové služby. 

V případě potřeby je možné kontaktovat helpdesk Czech POINT na tel. čísle 222 13 13 13 nebo emailem na adresu helpdesk@czechpoint.cz.

Ministerstvo vnitra
správce Czech POINT

5. prosince 2019