logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Agenda autorizované konverze dokumentů slouží již od roku 2009.

Zajímavá je statistika konverze z moci úřední. To je konverze dokumentů prováděná na úřadech s využitím konverzní agendy systému Czech POINT. Počet konverzí z listinné do elektronické formy v prvních letech provozu této agendy často překročil hranici půl milionu konverzí za měsíc. Toto číslo se v průběhu času postupně snižovalo a v letošním roce měsíční počty nedosahují ani 200 tisíc konverzí. Z toho lze soudit, že úřady, které tuto agendu využívají mají méně listinných vstupů než např. před deseti lety. Proč?

Lze předpokládat, že občané ale i firmy pro komunikaci s veřejnou správou mnohem častěji využívají on-line služby. Úřadům již neposílají listinné dokumenty, ale žádosti v elektronické formě.

To je dobrá zpráva o stavu digitalizace naší země.

(mre)

8. prosince 2022