logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Jak jste možná zaznamenali, průkazy totožnosti, jejichž platnost skončila po 01.03.2020, jsou dle Usnesení vlády po dobu nouzového stavu použitelné i nadále pro prezenční ověření totožnosti – například při kontrole ze strany Policie apod. Dovolujeme si tímto upozornit, že uvedené opatření však nelze aplikovat při žádostech na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, protože v přidružených informačních systémech nebyly provedeny úpravy, které by zajistily prodloužení platnosti průkazů totožnosti.  Číslo takového dokladu není v Registru obyvatel již evidováno a občana nelze v informačním systému ztotožnit. Pro vyřízení žádosti musí žadatel předložit jiný doklad, např. cestovní pas.

Děkujeme za pochopení,

Ministerstvo vnitra,
správce systému Czech POINT

26. března 2020