logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Poznámka: Tato informace slouží k popisu nového postupu pro živnostníky a podnikatele.
Na základě dohody Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu je od 1.7. možné pomocí kontaktních míst systému Czech POINT činit podání do Živnostenského rejstříku (RžP).
Podání lze provést jedním z následujících postupů (oba postupy jsou popsány v dokumentaci, kterou mají k dispozici pracovníci kontaktních míst a byly i předmětem školení, které proběhlo v předchozích dnech a dále probíhá):
Vyplněním elektronického formuláře
Na portálu MPO vyplňte formulář a odešlete na zpracování do systému Czech POINT. Portál vygeneruje identifikační tiket s číslem – to si prosím poznamenejte.Dostavte se na nejbližší kontaktní místo Czech POINT, kde pracovníkovi kontaktního místa sdělte, že chcete učinit podání do RžP a číslo identifikačního tiketu.Vámi předem vyplněná data budou automaticky nahrána do formuláře kontaktního místa Czech PONT. Pozor – formulář lze modifikovat pouze na kontaktních místech Czech POINT Hospodářské komory ČR, na ostatních kontaktních místech nikoliv.Formulář bude vytištěn a budete pracovníkem kontaktního místa vyzván(a) k potvrzení správnosti údajů na formuláři podpisem a úhradě správních poplatků podle ceníku.Poté budou data v elektronické formě zaslána do informačního systému RžP a v listinné podobě doručena na zvolený Živnostenský úřad.Tím je podání hotovo.
Vyplněním formuláře v listinné podobě
Na portálu MPO vyplňte formulář a vytiskněte jej. Dostavte se na nejbližší kontaktní místo Czech POINT, a vyplněný formulář předložte pracovníkovi kontaktního místa.Budete vyzván(a) k potvrzení správnosti údajů na formuláři podpisem a úhradě správních poplatků podle ceníku. Formulář bude v listinné podobě doručen na zvolený Živnostenský úřad.Tím je podání hotovo.

1. července 2008