logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Výstupy, které jsou vydávány na kontaktních místech Czech POINT, vyjma výstupů s vícejazyčnou přílohou pro země EU, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky.

Použití listin se v zahraničí řídí dalšími pravidly. V případě, že budete pro Vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z katastru nemovitostí na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z rejstříku trestů přímo na Rejstříku trestů). Kontaktní místa Czech POINT ke službám superlegalizace či apostilizace nemají oprávnění.

31. května 2022