logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Jenom několik dnů před přechodem systému Czech POINT pod Digitální a informační agenturu uplyne 16 let od jeho spuštění. To, co ze začátku vypadalo jako malý nenápadný projekt s minimální nabídkou služeb, se v průběhu krátké doby stalo významným prvkem českého eGovernmentu, dnes bychom řekli české digitalizace.

Při digitalizaci agend nesmíme totiž zapomenout na část obyvatel, kteří nemají přístup k počítači, nebo jim prostě IT technologie nic neříkají. Ale i jim musí stát poskytnout stejné služby jako těm „digitálně zdatným“.

K tomu slouží nejrozsáhlejší pobočková síť, která představuje víc než 7.300 kontaktních míst po celé republice, ale i na mnoha zastupitelských úřadech v zahraničí. Občan tak může učinit podání směrem ke státní správě jak v Praze, Pelhřimově nebo třeba v Sydney v Austrálii.

Většina agend systému zůstává přitom občanovi skryta. Jsou to agendy pro úředníky orgánů veřejné moci, ale i autentizační a autorizační služby pro připojené informační systémy veřejné správy. Czech POINT rovněž zajišťuje back-end služby některých výpisových agend pro Portál občana.
Každoročně si díky systému Czech POINT pořídí občané přes dva miliony výpisů. Stávající služby Czech POINTu budou nadále rozšiřovány, aby byla využita rozsáhlá síť kontaktních míst a občan to měl ke „svému úřadu“ vždy jenom několik kroků.

O systému by se toho dalo napsat hodně, ale nejlepší je osobní zkušenost. Pokud jste dosud služby Czech POINT nevyužili, zastavte se na nejbližším kontaktním místě. Uvidíte, že nabídka jeho služeb je opravdu pestrá.

(mre)

27. března 2023