logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Autentizační služby Jednotného identitního prostoru (JIP/KAAS) nově umožňují, aby se uživatelé externích agendových informačních systémů přihlašovali mj. i pomocí elektronických prostředků v nabídce Národního bodu pro autentizaci a identifikaci (zkráceně NIA). Správce systému, který je registrován pro využití autentizačních služeb JIP, si s ohledem na bezpečnostní politiku systému v prostředí aplikace Správa dat zvolí, jaké přihlašovací metody svým uživatelům povolí. Na výběr má tyto kombinace:

Nativní přihlašovací metody JIP:
• jméno / heslo
• jméno / heslo / certifikát
• jméno / heslo / jednorázový kód
Přihlášení pomocí NIA:
• úroveň důvěry "značná"
• úroveň důvěry "vysoká"

Nabídka elektronických prostředků pro přihlášení v nabídce NIA je průběžně rozšiřována. Počátkem roku 2021 očekáváme příchod tzv. bankovní identity, což v praxi znamená, že bude možné k přihlášení cestou NIA využít i způsoby, kterými se dosud uživatelé přihlašují k elektronickému bankovnictví. Zároveň bude pro přihlášení cestou NIA upravena i mobilní aplikace „Mobilní klíč“, která je dosud vyhrazena pro potřeby datových schránek. Aktuální seznam podporovaných prostředků naleznete na stránce Seznamu poskytovatelů identit.

Agendové informační systémy, které využívají autentizační služby JIP, nemusí pro využití přihlašovacích metod NIA nic měnit. Aplikační rozhraní pro ně zůstává nezměněné, stejně jako rozsah identifikačních a autorizačních údajů, které službami KAAS získávají.

26. října 2020