logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Statistiky hovoří jasně. I přes pandemii, která už druhým rokem zasahuje do našich životů služby systému Czech POINT „táhnou“.

V lednu bylo vydáno na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT více než 200.000 výpisů. Nejvíce využívanou službou je pořád výpis z Rejstříku trestů. Hned po něm je to autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby. Dále výpisy z Katastru nemovitostí a žádost o zřízení datové schránky.

Síť kontaktních míst veřejné správy, kterých je jenom v České republice přes 7 tisíc, je tak nejrozsáhlejší sítí, kde mohou občané komunikovat s veřejnou správou za pomoci asistenta. Mohou zde získat informaci, učinit podání, podat žádost, nebo autorizovaně konvertovat dokument.

V březnu to bude 15 let od spuštění pilotního provozu systému, který postupně rostl a nabízel každý rok nové služby nejenom občanům na kontaktních místech, ale také prakticky všem orgánům veřejné moci.

(mre)

1. února 2022