logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

16. ledna 2019 byl na webu Czech POINT opět spuštěn Seznam orgánů veřejné moci. Najdete ho v sekci Veřejnost/SOVM. V seznamu jsou k dispozici údaje o orgánech veřejné moci a dalších subjektech, které jsou o těchto subjektech vedeny v Jednotném identitním prostoru Czech POINT.

Občan má možnost snadno zjistit základní údaje o orgánech veřejné moci, kontaktní osoby, informace dle §5 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zřizované organizace a působnost v agendách. Seznam OVM vede údaje o orgánech státní správy, samosprávy, ostatních orgánech veřejné moci, soudních exekutorech a notářích. Seznam orgánů veřejné moci je rovněž k dispozici ve formě otevřených dat ve strojově čitelném formátu.

(mre)

29. ledna 2019