logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Statistiky posledních měsíců ukazují, že Czech POINT „jede“. A to nejenom na kontaktních místech veřejné správy, ale i agendy pro úřady na rozhraní CzechPOINT@office a agendy pro Portál občana na rozhraní CzechPOINT@home.

Největší nárůst je u on-line služeb poskytovaných pro Portál občana, kde lze z čísel na konci května předpokládat, že v letošním roce bude prolomena magická hranice 100.000 on-line výpisů. Na kontaktních místech je letos nevytíženější službou autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby. Tato agenda dokonce vytlačila na druhou příčku dosud nejvyužívanější agendu Výpis z Rejstříku trestů.

(mre)

30. května 2023