logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Použité standardy

Stránky webového portálu Czech POINT byly navrženy tak, aby splňovaly Pravidla pro tvorbu přístupných webových stránek, která jsou definována v příloze vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhlášky o přístupnosti).

Webové stránky lze prohlížet v režimu, který je přizpůsoben pro zrakově postižené.

Při tvorbě webových stránek bylo dále přihlédnuto k metodice OWASP, zejména k dokumentu Top 10 bezpečnostních rizik.

Odkazovaný obsah

Na webovém portálu jsou používány odkazy, které směřují na jiné webové stránky v rámci portálu Czech POINT, na jiné webové stránky na jiných webech, nebo na obecné soubory, které je možné prohlížet nebo stáhnout do počítače.

Na webovém portálu Czech POINT jsou obecně publikovány soubory v těchto formátech:

  • PDF – formát dokumentů, který lze otevřít ve volně dostupné aplikaci Adobe Reader nebo jiném alternativním prohlížeči PDF souborů
  • FO, ZFO – formát elektronických formulářů, který lze otevřít ve volně dostupné aplikaci Software602 Form Filler
  • DOC, DOCX – formát dokumentů, který lze otevřít v aplikaci Microsoft Word nebo volně dostupné aplikaci OpenOffice Writer
  • ZIP – komprimovaný archiv souborů, který lze otevřít např. ve volně dostupné aplikaci 7Zip nebo jiném alternativním (de)komprimačním programu

Informace z externích zdrojů

Na některých webových stránkách je publikován obsah, který je čerpán z externích zdrojů. Jedná se o stránky Statistiky Czech POINT, Aktuální dostupnost služeb, Mapa kontaktních míst a případně další stránky.

Obsah na těchto stránkách je závislý na poskytování údajů z externích zdrojů dat. V případě nedostupnosti těchto zdrojů nemusí být na těchto stránkách zobrazen kompletní obsah.

Struktura webového portálu Czech POINT

Struktura webových stránek je k dispozici na stránce Mapa serveru. Odkaz na mapu serveru je k dispozici na všech webových stránkách v patičce webové stránky.

Hardwarové a softwarové nároky

Webové stránky portálu Czech POINT je možné prohlížet na:

  • stolním počítači nebo notebooku s rozlišením displeje o šířce alespoň 1280 pixelů
  • mobilním zařízení (smartphonu či tabletu) s rozlišením displeje o šířce alespoň 1024 pixelů

Pro prohlížení webových stránek je ideální některý z nejpoužívanějších webových prohlížečů v nejnovější verzi – Internet Explorer (alespoň verze 9), Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

Pro kompletní a komfortní zobrazení webových stránek je zapotřebí mít ve webovém prohlížeči aktivováno používání JavaScript a CSS stylů.

Není garantováno korektní zobrazování obsahu na operačním systému Windows XP a prohlížeči Microsoft Internet Explorer 8 (či starších verzích), neboť tyto softwarové produkty již nejsou podporovány ze strany jejich výrobce.

Zpětná vazba

Máte-li připomínky nebo náměty k webovým stránkám portálu Czech POINT, kontaktujte Helpdesk Czech POINT. Vašimi podněty se budeme zabývat.