logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že ve statistikách Czech POINT došlo ke skokovému nárůstu počtu vydaných výstupů. Na kontaktních místech veřejné správy tak máme přes 19 milionů výpisů. Podobně je tomu u statistik na rozhraní CzechPOINT@office.

Co bylo příčinou?

Aktualizovali jsme zobrazovaná data statistik. Doplnili jsme je o agendy, které v původních statistikách dosud chyběly. Na kontaktních místech to jsou zejména agendy týkající se ISDS. Opravili jsme statistiky zpětně až do doby vydání prvního výstupu z ISDS, tedy do roku 2009.

Na rozhraní CzechPOINT@office jsme doplnili údaje např. z evidence přestupků a centrálního registru zbraní. Opět jsme čísla upravili zpětně podle data spuštění služby.

Veřejnost tak má k dispozici mnohem podrobnější údaje o poskytovaných službách a o četnosti využívání jednotlivých agend systému Czech POINT.

(mre)

7. března 2018