logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Rádi bychom Vám připomněli, že se blíží konečný termín pro zasílání žádostí o zřízení Kontaktního místa veřejné správy Czech POINT (dále též KMVS). Pro zřízení kontaktního místa k 1. 1. 2023 je třeba zaslání žádosti o jeho zřízení do 31. 7. 2022.

Žádosti zaslané po 31. 7. 2022 již nebude možné v letošním roce vyřídit s ohledem na nutnost zařazení nového kontaktního místa do vyhlášky. Podrobnější informace o zřízení KMVS Czech POINT jsou dostupné zde.

Proč si zřídit kontaktní místo Czech POINT? 

Zřízení kontaktního místa Czech POINT ve vaší obci přináší spoustu výhod. Získáte tak jedno univerzální místo pro občany své obce, kde bude možné získat a ověřit si data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak a další.

V rámci zefektivnění služeb poskytovaných na úřadech je možné zřídit si kontaktní místo veřejné správy i v těch nejmenších obcích České republiky, čímž se služby veřejné správy dostanou co nejblíže lidem.

Nabízené služby na kontaktních místech se stále rozšiřují. Kompletní seznam služeb, které na Czech POINT mohou občané využít, najdete zde.

Kdo si může kontaktní místo Czech POINT zřídit?

Žádost o zřízení KMVS podávají obecní úřady, úřady městské části, nebo městské obvody, které nejsou matrikou a nejsou ještě zařazeny ve vyhlášce o kontaktních místech. Pozn.: Matriky jsou automaticky KMVS, nezařazují se do vyhlášky.

12. července 2022