logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všem orgánům veřejné moci je přístup do aplikace CzechPOINT@office zřizován automaticky. Všechny OVM získávají automaticky přístup k:

  • Formuláři Autorizovaná konverze z moci úřední pro potřeby provádění autorizované konverze z moci úřední podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
  • Agendám Základních registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
    Pozn.: Přístup k formuláři nezajišťuje automaticky právo na využívání údajů ZR. Údaje může subjekt využít výhradně v souladu s platným zákonným zmocněním na základě zvolené agendy a činnostní role.

Každý orgán veřejné moci s platnou působností v Registru práv a povinností může využít formuláře pro určení svého lokálního administrátora. Ten následně zřídí účty uživatelům subjektu a přidělí jim potřebné role pro přístup do CzechPOINT@office.

Přístup k formuláři Rejstříku trestů z moci úřední

Pomocí tohoto registračního formuláře lze požádat o udělení přístupu k dalším agendám CzechPOINT@office:

  • formulář Rejstříku trestů pro potřeby předávání výpisů a opisů z Rejstříku trestů z moci úřední na základě zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, v platném znění.
    Upozorňujeme, že oprávnění k využívání údajů Rejstříku trestů musí být podloženo platným zmocněním v konkrétním právním předpisu.