logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Jak?

Aby bylo možné na kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) úspěšně získat výpis nebo učinit podání, je zapotřebí s sebou přinést obvykle tyto podklady:

  • Doklad totožnosti
  • Plná moc (v případě zmocněnce)
  • Rodný list dítěte či soudní rozhodnutí (v případě zákonného zástupce)
  • Doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci (v případě statutárního orgánu právnické osoby, vedoucího orgánu veřejné moci apod.)
  • Peníze (na uhrazení poplatku za provedený úkon)
  • Dokument ke konverzi (v případě konverze dokumentů; listinný či elektronický uložený na CD/DVD či v Úschovně)

Některé agendy nevyžadují ověření totožnosti žadatele, a pak není vyžadován doklad totožnosti, plná moc, doklad o zastupování, ani doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci.

Výše poplatku závisí na konkrétní agendě.

Kde?