logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb:

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů,
  • podání vůči státní správě,
  • konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak,
  • založení a správa datové schránky,
  • a další.

Tyto služby jsou poskytovány na tzv. kontaktních místech veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT.

Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Digitální a informační agentura udělila autorizaci.

Seznam kontaktních míst je dostupný na stránce Jak? Kde?, nebo si můžete kontaktní místo vyhledat na mapě kontaktních míst.

Seznam kontaktních míst v zahraničí je dostupný zde.

Osvědčení o digitálním úkonu: viz informace na stránkách Portálu veřejné správy.