logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 zavádíme možnost získat výpis z Rejstříku trestů i v dalším jazyce Evropské unie. Poplatek za vydání výpisu zůstává nezměněn ve výši 100 Kč. 

Žadatel získá obvyklý výpis v českém jazyce a k němu dále také standardizovaný formulář v jednom konkrétním jazyce EU, který si zvolil. Výhodu pro klienty představuje zejména to, že dle platného nařízení lze získaný výpis přímo použít v jiné členské zemi, aniž by ho bylo nutné překládat a legalizovat na zastupitelském úřadě. 

Služba je dostupná od 19. března 2020.

19. března 2020