logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Popis rozhraní

JIP je zkratka pro Jednotný identitní prostor – zabezpečený adresář orgánů veřejné moci a uživatelských účtů úředník, který je součástí systému Czech POINT.

KAAS je zkratka pro Katalog autentizačních a autorizačních služeb – rozhraní webových služeb, které umožňují jednak autentizaci uživatelů přistupujících do AIS či ISVS pomocí přihlašovacích údajů v JIP, jednak umožňují editaci údajů subjektů a uživatelských účtů v JIP.

Registrace AIS do JIP

Aby AIS či ISVS mohl využívat rozhraní JIP/KAAS musí jeho správce provést tzv. registraci AIS do JIP. Registrace se provede pomocí elektronického formuláře pro registraci AIS do JIP, který se odesílá z datové schránky správce AIS/ISVS.

Testovací prostředí JIP

Po vyvinutí aplikace, komunikující s rozhraním JIP/KAAS, může vývojář provést otestování této aplikace v testovacím prostředí JIP. Žádost o zřízení testovacího prostředí JIP vývojář podává pomocí samostatného elektronického formuláře, v němž si definuje parametry testovacího prostředí.

Formuláře, příručky a technická specifikace rozhraní JIP/KAAS se nachází na stránce Ke stažení.