logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Toto rozhraní poskytuje aplikační podporu pro provádění konverze z moci úřední. K dispozici jsou dvě rozhraní:

  • KzMU API 1
  • KzMU API 2

Rozhraní KzMU API 1 obsahuje webovou službu, která poskytuje systémům spisových služeb časové razítko, zajistí evidenci doložky do centrálního úložiště ověřovacích doložek, evidenci provedených konverzí, eviduje provedené transakce v podobě statistik a generuje GUID (jednoznačný identifikátor provedené konverze).

Rozhraní KzMU API 2 poskytuje formulář, který lze integrovat do systémů spisových služeb. Formulář následně zajišťuje komunikaci se službami rozhraní KzMÚ API

Formulář obsahuje rozhraní pro potřeby komunikace s jakýmkoliv lokálně připojeným multifunkčním zařízením (skener, tiskárna), umožní jednoduchou práci s uznávaným podpisem a vytvoří výstup z provedené konverze. Formulář je rozšířen o nové funkcionality, které zajistí provádění konverze o konverzi celých datových zpráv dodaných do datové schránky a vyhodnocování vícenásobně podepsaných elektronických dokumentů.

Technická specifikace rozhraní KzMÚ API se nachází na stránce Ke stažení.