logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Povinnost zkoušky stanovuje § 30 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

Od roku 2022 se požaduje prokázání odborné způsobilosti k provádění konverze dokumentů na žádost pro všechny, kteří konverzi na žádost v systému Czech POINT vykonávají.

Netýká se těch, kteří splňují požadavky pro provádění vidimace a legalizace (zkouška z legalizace a vidimace, zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství, odborná způsobilost matrikáře podle zvláštního právního předpisu).

Zkouška se skládá z písemné a praktické části a prokazuje se osvědčením. Metodiku pro studium naleznete na webovém odkaze Publikace – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)  pod názvem Konverze elektronických a listinných dokumentů

Zkoušky organizačně zajišťuje Institut pro veřejnou správu Praha.

14. března 2022