logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

O dávku mimořádného příspěvku ve výši 5000 Kč na dítě bude možné požádat:

  • od 15. srpna 2022 na zákonem určených kontaktních místech veřejné správy, kterými jsou krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady a úřady městských částí nebo městských obvodů,
  • od 1. října 2022 na kontaktních místech České pošty.

Na jiných kontaktních místech nebude dle zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě, služba poskytována.

Pro úspěšné podání žádosti je nutné, aby žadatel předložil svůj doklad totožnosti a znal identifikační údaje dítěte a případně druhého rodiče. Další informace jsou uveřejněny na následujícím odkaze: https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite, případně zde.

8. srpna 2022