logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Rozhraní CzechPOINT@home je určeno pro občany, kteří nechtějí pro výpis z rejstříku chodit na kontaktní místo Czech POINT a mají zřízenu vlastní datovou schránku fyzické osoby.

Datová schránka žadatele slouží pro odeslání žádosti a pro doručení vystaveného výpisu z rejstříku nebo jiné odpovědi.

Žadatel připravuje žádost o výpis či další podání pomocí webových formulářů CzechPOINT@home. Formulář provede žadatele vyplněním formulářových polí a zajistí odeslání žádosti z datové schránky žadatele. Žadatel pouze bezpečným způsobem zadává přístupové údaje do datové schránky.

V rámci CzechPOINT@home jsou poskytovány tyto agendy:

  • Základní registry – výpisy a žádosti o provedení změn
  • Ostatní výpisy – např. z Rejstříku trestů, Veřejného rejstříku, bodového hodnocení řidiče, atd.

V případě problémů a nejasností se službou CzechPOINT@home lze kontaktovat Helpdesk Czech POINT v pracovních dnech mezi 8 a 18 hod. na níže uvedených kontaktech.

Telefonní číslo: 222 13 13 13
Emailová adresa: helpdesk@czechpoint.cz.