logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Rozhraní CzechPOINT@home je určeno pro občany, kteří nechtějí pro výpis z rejstříku chodit na kontaktní místo Czech POINT a mají zřízenu vlastní datovou schránku fyzické osoby.

Datová schránka žadatele slouží pro odeslání žádosti a pro doručení vystaveného výpisu z rejstříku nebo jiné odpovědi.

Žadatel připravuje žádost o výpis či další podání pomocí webových formulářů CzechPOINT@home. Formulář provede žadatele vyplněním formulářových polí a zajistí odeslání žádosti z datové schránky žadatele. Žadatel pouze bezpečným způsobem zadává přístupové údaje do datové schránky.

V rámci CzechPOINT@home jsou poskytovány například výpisy ze základních registrů i dalších rejstříků jako Rejstřík trestů či z bodové hodnocení řidiče. Kompletní seznam formulářů k výpisům, včetně popisu jak formuláře použít, naleznete na Portálu veřejné správy.

V případě problémů se službou CzechPOINT@home se prosím obracejte na e-mailovou adresu portalobcana@dia.gov.cz.