logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Autentizační a autorizační služby Czech POINT (Jednotný identitní prostor a Katalog autentizačních a autentizačních služeb – JIP/KAAS) si získaly oblibu u úřadů provozujících informační systémy, do kterých přistupují uživatelé z mnoha různých subjektů veřejné správy. Prvním takovým systémem byl již před lety ISUI – informační systém územní identifikace, provozovaný Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

V letošním roce pomohly služby JIP/KAAS systému eDoklady pro podporu ověřovatelů a zatím poslední informační systém, který začal využívat služby JIP/KAAS, je Informační systém stavebního řízení.

Kromě služby bezpečné autentizace a autorizace přistupujících uživatelů je velkou výhodou pro správce připojených systémů snadná implementace a zejména skutečnost, že tato služba je pro všechny orgány veřejné moci zdarma.

(mre)

9. července 2024

Málokdo si uvědomuje, že systém Czech POINT je unikátní počtem kontaktních míst veřejné správy (KMVS), na kterých je poskytována celá řada služeb veřejné správy. V současnosti je to 7.188 poboček, přičemž tato kontaktní místa jsou k dispozici svým uživatelům nejenom v České republice, ale setkáte se s nimi prakticky po celém světě. Občané tak mohou používat služby Czech POINT na 75 zastupitelských úřadech od Sydney až po Los Angeles.

Pro představu druhou největší pobočkovou síť v republice má Česká pošta, a to aktuálně 2.900. Přičemž na 763 z nich poskytuje také služby Czech POINT. Daleko v závěsu jsou pak banky, které mají v ČR od 50 do 300 poboček.

Díky rozsáhlé síti poboček a snadnému přístupu k různým službám Czech POINT významně přispívá k zvyšování komfortu občanů při vyřizování úředních záležitostí. Využijte Czech POINT i vy a ušetřete čas i starosti při vyřizování svých úředních záležitostí.

(mre)

17. června 2024

Na kontaktních místech veřejné správy je za poslední dva roky vidět nárůst poskytnutých výpisů či služeb. V letošním roce bylo každý měsíc vydáno více než 215 tisíc výpisů, a to i přesto, že se neustále zlepšuje dostupnost on-line služeb veřejné správy.

Jednoduše řečeno, občané si zvykli na možnost pořízení výpisu na kontaktním místě. Digitalizace veřejné správy se zrcadlí rovněž ve zvýšené poptávce po službě autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby. Občané tak převádí své listinné dokumenty do elektronické podoby, které pak mohou snadněji využít při další komunikaci s úřady, ale i s jinými soukromoprávními subjekty.

(mre)

2. května 2024

Na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT byl dnes 26.3.2024 vydán výpis s pořadovým číslem 33 miliónů. Stalo se tak na pracovišti úřadu obce Zubří a jubilejním výpisem byl výpis z Rejstříku trestů.

Téměř na den přesně k datu 17. výročí provozu systému Czech POINT byl vydán již 33. milióntý výpis z informačních systémů veřejné správy.

Dnes to bereme jako samozřejmost, že stačí zajít na kterékoliv kontaktní místo veřejné správy Czech POINT a využít některou z poskytovaných služeb. Nejčastěji se jedná o výpisy z informačních systémů veřejné správy. V poslední době se těší velkému zájmu autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby. Nesmíme ale zapomínat ani na podpůrné služby pro Informační systém datových schránek. Nepostradatelné jsou při obnově hesla pro přístup do datové schránky.

Czech POINT tak neslouží pouze obyvatelům, kteří sami nezvládají on-line komunikaci se státem, ale i těm digitálně dovedným, jako most mezi papírovým a digitálním světem. Zajišťuje rovněž řadu služeb pro Portál občana. Ostatně statistky i letos ukazují znatelný nárůst využití těchto služeb.

S nástupem další digitalizace procesů veřejné správy přinese i Czech POINT řadu nových služeb, které tak udrží dostatečný komfort i pro občany, kteří to prostě on-line nezvládnou.

(mre)

26. března 2024

Dovolujeme si Vás upozornit na celkovou odstávku systému Czech POINT, která začne v pátek 8. 3. 2024 v 18:00 a bude probíhat až do sobotního rána (odhadovaný konec odstávky je 9. 3. 2024 okolo 8:00). Po tuto dobu budou mimo provoz všechna kontaktní místa veřejné správy i úřednické prostředí Czech POINT@office.

Vzhledem k tomu, že Czech POINT@home poskytuje backendové prostředí i pro Portál veřejné správy, ve výše uvedeném čase nebude možné podávat online žádosti o výpisy z registrů ani přes tento portál.

V prostředí Czech POINT bude probíhat rozsáhlejší update systému, nemůžeme proto vyloučit prodloužení doby odstávky, přestože se budeme snažit o rychlé znovu zprovoznění. Doporučujeme si vyřídit vše potřebné s předstihem.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme Vám za pochopení.

Tým Czech POINT

6. března 2024

Dne 21. 2. 2024 ve večerních hodinách bude provedena výměna končícího doménového certifikátu na webovém portálu Czech POINT a dalších webových stránkách provozovaných jako součást informačního systému Czech POINT (např. také přihlašovací stránka JIP/KAAS).

Upozorňujeme, že nové doménové certifikáty byly vydány jinými certifikačními autoritami než stávající končící certifikáty!

Nové certifikáty byly vydány podřízenou (intermediate) certifikační autoritou s názvem GeoTrust EV RSA CA G2. Kořenovou certifikační autoritou je nyní DigiCert Global Root G2. Certifikáty obou certifikačních autorit je možné stáhnout na webové stránce https://www.digicert.com/kb/digicert-root-certificates.htm.

Tato změna se nijak nedotkne běžných uživatelů, kteří přistupují do systému Czech POINT některým z běžně používaných webových prohlížečů v aktuální verzi (Chrome, Firefox atd.).

U informačních systémů a aplikací třetích stran, které komunikují se systémem Czech POINT, bude potřeba do důvěryhodného úložiště (truststoru) certifikačních autorit přidat certifikát nové kořenové certifikační autority DigiCert Global Root G2, pokud tato autorita v úložišti chybí. Certifikát podřízené certifikační autority GeoTrust EV RSA CA G2 nebude nutné ve většině případů přidávat do úložiště.

Nový doménový certifikát je již nasazen na testovacím webovém portálu Czech POINT, kde si jej můžete otestovat.

7. února 2024

Systém Czech POINT, který znají občané především jako kontaktní místa veřejné správy, zajišťuje i služby pro Portál občana. V letošním roce počet on-line výpisů na Portálu občana, které na back-endu zajišťuje systém Czech POINT, poprvé přesáhl hranici 100.000, a to ještě není konec roku.

On-line služby získávají na oblibě. Přináší úsporu času svým uživatelům. Ocení je zejména podnikatelé, kteří díky nim získají doklady potřebné například k prokázání kvalifikace do veřejných zakázek. Velmi žádanou službou je stále bodové hodnocení řidiče, a to i přes nabídku obdobné služby na Portálu dopravy.

(mre)

21. prosince 2023

Na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT byl dnes vydán výpis s pořadovým číslem 32 miliónů. Stalo se tak na pracovišti advokátní kanceláře v Jirnech a jubilejním „výpisem“ byla autorizovaná konverze na žádost z listinné do elektronické podoby.

Kontaktní místa si drží svoji pozici. Za pouhé 4 měsíce byl vydán další milión výpisů z informačních systémů veřejné správy. I přes postupující digitalizaci procesů veřejné správy tak má systém Czech POINT své nezastupitelné místo. Pořád zde bude poměrně velká skupina občanů preferujících osobní kontakt s úředníkem. Na tyto občany nesmí veřejná správa zapomínat při návrzích nových digitálních služeb. Proto i nabídka služeb na kontaktních místech se bude rozšiřovat tak, jak budou vznikat nové digitální služby veřejné správy.

Ze statistik systému vyplývá, že roste obliba on-line komunikace. Svědčí o tom rostoucí čísla agendy autorizované konverze na žádost z listinné do elektronické formy. Řada lidí si pomocí této agendy převádí své listinné dokumenty do elektronické podoby. Mnoho žádostí lze totiž dnes vyřídit on-line, ať už prostřednictvím formulářů, nebo jednoduše datovou zprávou. Občané si na to postupně zvykají – také statistika používání agend Czech POINT je toho jasným důkazem.

(mre)

31. října 2023

Dovolujeme si Vás upozornit, že v období 4. 10. (od 21:30) – 7. 10. 2023 dojde k celkové odstávce IS Rejstřík trestů. Během této doby nebude možné pořizovat výpisy z Rejstříku trestů nejen na kontaktních místech veřejné správy, ale ani v úřednickém prostředí Czech POINT@office.

K odstávce dochází z důvodu přechodu IS Rejstříku trestů na nový systém. Vzhledem k rozměru migrace nejde vyloučit drobné komplikace a prodloužení celého procesu. Doporučujeme vyřídit si výpis z Rejstříku trestů s předstihem. Děkujeme vám za pochopení.

27. září 2023

Dovolujeme si Vás upozornit, že v období od 16. – 17. září 2023, od sobotních 14:00 do nedělních 20:00 dojde k odstávce Informačního systému základních registrů (ISZR). Během této doby nebude možné ze Základních registrů pořizovat výpisy a poskytovat služby, ve kterých dochází k ověření totožnosti vůči Registru obyvatel. Dále nebude možné využívat NIA pro přihlašování se k poskytovatelům služeb (SEP).

14. září 2023

Další stránka »