logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Od začátku dubna začalo Ministerstvo dopravy rozesílat majitelům aut do datové schránky Informaci o konci platnosti technické prohlídky u vozidla, a to 60 dnů před vlastním uplynutím platnosti. Tato informace je zaslána na základě zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění § 40 odst. 6.

MD ČR tak využilo potenciál českého eGovernmentu a nabídlo majitelům vozidel novou, velmi užitečnou službu.

Kdo ještě nemá datovou schránku, může si o její zřízení zažádat na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy.

(mre)

3. května 2019

28. března 2019 – to bylo přesně 12 let, co byl spuštěn jeden z pilířů českého eGovernmentu – systém kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

Na jeho služby se mohou spolehnout jak občané, kteří nedovedou s úřady komunikovat elektronicky a chodí si na kontaktní místa pro výpisy, tak ti kteří to „elektronicky umí“ a o výpisy žádají prostřednictvím Portálu občana.

Stejně tak Czech POINT spolehlivě slouží prakticky každému úřadu v naší republice, které se díky jeho službám dostanou třeba k údajům ze základních registrů, zapisují matriční události, autorizovaně konvertují dokumenty, zejména z listinné do elektronické podoby. Městské policii zase umožňuje přístup do systému PČR Pátrání po osobách a Pátrání po vozidlech.
Czech POINT už také neodmyslitelně patří k volbám. Díky propojenému datovému fondu základních registrů a rozhraní CzechPOINT@office mají volební komise v okrscích k dispozici prostřednictvím agendy Žádost o vydání seznamu voličů aktuální seznamy voličů ke konkrétnímu datu voleb.

Od startu datových schránek slouží také jako „HelpDesk“ Informačního systému datových schránek. Na Czech POINTu může občan např. zažádat o zřízení datové schránky.

(mre)

9. dubna 2019

Březen 2019. Počet kontaktních míst veřejné správy se rozšířil o dalších osm míst. Nově mají občané k dispozici Czech POINT v Indii, Keni, Libanonu, Číně, Kazachstánu, Japonsku, Moldavsku a Srbsku. Pokud se našinec ocitne v Dillí, Nairobi, Bejrútu, Pekingu, Šanghaji, Astaně, Tokiu, Kišiněvě nebo Bělehradu, případně v okolí těchto měst, může se spolehnout, že na velvyslanectví České republiky najde Czech POINT. Nyní už na 57 zastupitelských úřadech po celém světě.

Kromě našich spoluobčanů, kteří zde pracují na zastupitelských úřadech, se do těchto zemí každoročně dostane mnoho našich spoluobčanů. Někteří za byznysem, jiní třeba na dovolenou. Všichni mají jistotu, že pokud budou potřebovat služby kontaktního místa veřejné správy, mají se kam obrátit.

Tuto možnost mohou využít například při podání žádosti o voličský průkaz. Případně pokud zapomenou přístupové údaje do své datové schránky a potřebují je obnovit. Anebo se najdou i tací, kteří využijí kontaktní místo k podání žádosti o zřízení datové schránky, aby mohli řešit případné nenadálé situace, které by jinak vyžadovaly okamžitý návrat do vlasti. Czech POINT jim pomůže vyřešit problémy on-line.

(mre)

13. března 2019

Únor 2019. Z on-line nabízených služeb je nejvíce poptávanou výpis bodového hodnocení řidiče. Na tom by nebylo nic divného, ale jak ukazují letošní statistiky, o body se zajímá skutečně hodně řidičů.

Výpis bodového hodnocení řidiče je zdarma dostupný všem fyzickým osobám s vlastní datovou schránkou už od srpna 2015. Díky spuštění Portálu občana v červenci 2018 došlo k další propagaci této služby. Okamžitě se to odrazilo na počtech vydaných výpisů. Pokud se udrží stávající tempo, bude letos vydáno on-line více výpisů než za předchozí dva roky dohromady.

Každý řidič se může snadno dostat do situace, kdy ho trestné body neminou. Díky službě Czech POINT má přehled o svém „bodovém kontě“. Počet výpisů bude určitě přibývat, vždyť každým rokem se zvyšuje počet fyzických osob vlastnících datovou schránku.

(mre)

13. února 2019

16. ledna 2019 byl na webu Czech POINT opět spuštěn Seznam orgánů veřejné moci. Najdete ho v sekci Veřejnost/SOVM. V seznamu jsou k dispozici údaje o orgánech veřejné moci a dalších subjektech, které jsou o těchto subjektech vedeny v Jednotném identitním prostoru Czech POINT.

Občan má možnost snadno zjistit základní údaje o orgánech veřejné moci, kontaktní osoby, informace dle §5 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zřizované organizace a působnost v agendách. Seznam OVM vede údaje o orgánech státní správy, samosprávy, ostatních orgánech veřejné moci, soudních exekutorech a notářích. Seznam orgánů veřejné moci je rovněž k dispozici ve formě otevřených dat ve strojově čitelném formátu.

(mre)

29. ledna 2019

Praha, 20. prosince 2018 – byl vydán na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT výpis s pořadovým číslem 21 miliónů. Stalo se tak na pracovišti Statutárního města Jihlava a jednalo se o Autorizovanou konverzi na žádost.

Stalo se už pravidlem, že zhruba každého půl roku se zvýší počet vydaných výpisů na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT o další milión. Nyní se tohle číslo přehouplo už přes 21 miliónů.

Výstupem tohoto eGov systému je ve většině případů sice „papír“, ale je to papír s právním účinkem, který lze použít pro další řízení. Ať už se jedná o soukromoprávní řízení nebo vůči veřejné správě. Hlavním přínosem je úspora času občanů. Nemusí obcházet různé úřady, co potřebují, vyřídí na jednom místě. A to kdekoliv na území České republiky, nebo na mnoha zastupitelských úřadech po celém světě.

Po spuštění Portálu občana se mezi populární agendy Czech POINT zařadila Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby. Občané s novým eOP tak rozšiřují skupinu uživatelů datových schránek, což vyplývá i ze statistik výpisů. Například počet výpisů z bodového hodnocení řidiče vzrostl o více než 40 %.

Czech POINT je garantem dodržení rovného přístupu pro všechny. Když někdo neumí anebo prostě nemůže využít on-line přístup ke službám veřejné správy, vždy je mu k dispozici jedno z více než 7.320 kontaktních míst veřejné správy.

(mre)

20. prosince 2018

Letošní podzimní volby se opět neobešly bez podpory systému Czech POINT.

Díky propojenému datovému fondu základních registrů a rozhraní CzechPOINT@office mají volební komise v jednotlivých okrscích k dispozici prostřednictvím agendy Žádost o vydání seznamu voličů aktuální seznamy voličů ke konkrétnímu datu voleb.

Samozřejmě že takovou žádost a seznam voličů nemůže podat každý. Služba je dostupná pouze oprávněným osobám a je k dispozici od roku 2014. Letos byla použita pro více než 16.000 žádostí. Jednalo se o volbu prezidenta republiky v lednu, v říjnu to byly volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR.

Agenda seznamy voličů je jednou z těch méně viditelných sdílených služeb českého eGovernmentu, přesto zásadně napomáhá při každých volbách. Dříve se stávalo, že seznamy nebyly aktuální. Dnes jsou eGov systémy navzájem propojeny. Pokud volič před volbami např. změní místo trvalého pobytu, je o tom veden záznam v základních registrech a na seznamu voličů je tento volič již zapsán v příslušném volebním okrsku.

Volební seznamy prokázaly svůj význam již u několika voleb. Czech POINT a celý český eGovernment patří už neodmyslitelně k volbám.

(mre)

6. listopadu 2018

Co mají tyhle projekty společného? Hodně. Oba poskytují on-line služby občanům České republiky.

V několika případech se ale bez sebe neobejdou. Tak např. pokud si chce občan vytvořit elektronickou identitu na eidentita.cz, aby mohl autentizovaně přistupovat ke službám Portálu občana, musí se jednou dostavit v rámci registračního procesu na kontaktní místo veřejné správy, tedy Czech POINT.

Při registraci uživatelského účtu typu identifikační prostředek (jméno, heslo, sms) je totiž nutné provést aktivaci takového účtu. To se provádí na Czech POINTu podáním Žádosti o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě (Správě základních registrů). Podání této žádosti je bezplatné.

Pomocí identifikačního prostředku pak má občan přístup např. k informační části Portálu občana. Pokud potřebuje získat např. výpis nebo naopak učinit podání směrem k veřejné správě, bude k tomu potřebovat ještě datovou schránku. Také o ni lze požádat (bezplatně) na kterémkoliv pracovišti Czech POINT.

(mre)

11. září 2018

Český pas patří k nejmocnějším na světě. Svým držitelům umožňuje cestovat do 170 zemí světa bez nutnosti žádat o vstupní vízum. To je samozřejmě skvělá zpráva pro nás všechny, protože nám umožňuje pohodlně cestovat téměř kamkoliv.

Na druhou stranu se ale náš pas stává předmětem zájmu černého obchodu a to celosvětově. Což znamená, že se dostává do hledáčku padělatelů a kriminálních živlů. Jednou z možností, jak získat český pas, je vydání náhradního cestovního dokladu na zastupitelském úřadě při jeho ztrátě.

Při ztrátě cestovního dokladu je již nějakou dobu úspěšně využívána služba systému Czech POINT pro ověření totožnosti žadatele. MV ve spolupráci s MZV vylepšilo tuto služby o fotografii žadatele! Úředník zastupitelského úřadu tak kromě on-line ověření údajů, které o sobě uvede žadatel o náhradní cestovní doklad, dostane náhled na fotografii z evidence pasů. Významně se tak zvýší zabezpečení celého procesu ověření totožnosti osoby, které tak znemožní jeho vydání neoprávněnému žadateli. Statistika agendy zde.

(mre)

13. srpna 2018

Od 8. července jsou agendy CzechPOINT@home nově dostupné na Portálu občana, který je součástí Portálu veřejné správy. Agendy jsou dostupné uživatelům, kteří vlastní datovou schránku.

Uživatel je nalezne buď přímo na Portálu veřejné správy v sekci Formuláře/Pro občany anebo po přihlášení do Portálu občana v sekci Podání/Žádosti o výpisy. Postup zůstává stejný, uživatel vybere příslušný formulář odpovídající jeho požadavku, např. výpis bodového hodnocení řidiče a přihlásí se pomocí přihlašovacích údajů ke své datové schránce. Zadá číslo svého řidičského průkazu a stiskem tlačítka „odeslat“ odešle svůj požadavek. Další už zařídí Centrála Czech POINT, která předá žádost cílovému rejstříku a odpověď ve formě výpisu doručí žadateli do jeho datové schránky.

(mre)

17. července 2018

Další stránka »