logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Službu automatizované autorizované konverze, která je k dispozici všem subjektům s právem využívat autorizovanou konverzi dokumentů na žádost, chytře integrovala do své nabídky Česká pošta. Využívá služby systému Czech POINT, datových schránek a k tomu přidává své tradiční služby – doručování listovních zásilek.

Umožňuje tak svým zákazníkům komunikovat výhradně elektronicky. Od svých klientů převezme do speciální datové schránky dokumenty v elektronické podobě, vytiskne s využitím služby automatizované autorizované konverze, tzn. převede elektronické dokumenty do listinné podoby včetně doložky a ve formě dopisu doručí adresátovi. To vše samozřejmě v souladu s legislativou. Vždyť se systémem má dlouholeté zkušenosti, provozuje téměř tisícovku kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

(mre)

1. září 2021

Rádi bychom Vám připomněli, že se blíží konečný termín pro zasílání žádostí o zřízení Kontaktního místa veřejné správy Czech POINT (dále též KMVS). Pro zřízení kontaktního místa k 1. 1. 2022 je třeba zaslání žádosti o jeho zřízení do 31. 8. 2021.

Žádosti zaslané po 31. 8. 2021 již nebude možné v letošním roce vyřídit s ohledem na nutnost zařazení nového kontaktního místa do vyhlášky. Podrobnější informace o zřízení KMVS Czech POINT jsou dostupné zde.

Proč si zřídit kontaktní místo Czech POINT? 

Zřízení kontaktního místa Czech POINT ve vaší obci přináší spoustu výhod. Získáte tak jedno univerzální místo pro občany své obce, kde bude možnézískat a ověřit si data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak a další.

V rámci zefektivnění služeb poskytovaných na úřadech je možné zřídit si kontaktní místo veřejné správy i v těch nejmenších obcích České republiky, čímž se služby veřejné správy dostanou co nejblíže lidem.

Nabízené služby na kontaktních místech se stále rozšiřují. Kompletní seznam služeb, které na Czech POINT mohou občané využít, najdete zde.

Kdo si může zřídit

Žádost o zřízení KMVS podávají obecní úřady, úřady městské části, nebo městské obvody, které nejsou matrikou a nejsou ještě zařazeny ve vyhlášce o kontaktních místech. Pozn.: Matriky jsou automaticky KMVS, nezařazují se do vyhlášky

3. srpna 2021

Vzhledem k odstávce Datového centra České pošty v termínu od 18. 06. 2021 od 20:00 hod. do 20. 06. 2021 do 23:59 hod. nebudou na pobočkách České pošty dostupné služby Czech POINT.

Děkujeme za pochopení.

15. června 2021

Certifikáty o očkování obsahují jméno, příjmení a datum narození očkované osoby a jsou dostupné v papírové i elektronické formě. Vedle certifikátu o plném očkování lze v současnosti získat také certifikáty o očkování po první dávce vakcíny, o prodělaném onemocnění i o negativním testu.

Certifikát o očkování zatím není dostupný prostřednictvím Kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT). Příslušná legislativa, ve které je mimo jiné navrhováno vydávání certifikátů prostřednictvím Kontaktních míst veřejné správy, bude projednávána v Parlamentu ČR.

Jak a kde mohu nyní získat certifikát o očkování?

Elektronicky přes portál ocko.uzis.cz

1.    Přihlaste se do systému pomocí Národního bodu (Mobilním klíčem eGovernmentu, eObčankou, NIA ID, bankovní identitou…). Po přihlášení získáte certifikát.

2.    Pokud znáte své rodné číslo a při očkování jste uvedli svůj mobilní telefon,zadejte na webu ocko.uzis.cz číslo občanského průkazu a rodné číslo. Po odeslání čísla OP a rodného čísla Vám bude zaslán jednorázový kód na mobilní telefon. Pomocí tohoto kódu se můžete přihlásit do systému a získat certifikát.

3.    Pokud nemáte rodné číslo nebo občanský průkaz (cizinci nebo děti bez občanského průkazu) a při očkování jste uvedli číslo svého mobilního telefonu a svůj e-mail, zadejte na uvedeném webu ocko.uzis.cz mobilní telefon, e-mail a datum narození. Po zadání čísla mobilního telefonu, e-mailu a datu narození Vám bude zaslán jednorázový kód na mobilní telefon. Pomocí tohoto kódu se můžete přihlásit do systému a získat certifikát.

Fyzicky na očkovacím místě

Fyzicky lze požádat o vydání certifikátu přímo na očkovacím místě, zde je ovšem vydání certifikátu vázáno na výslovnou žádost občana, k vydání nedochází automaticky.

14. června 2021

Z důvodu zlepšení bezpečnosti veřejných webových stránek Czech POINT, a také s cílem dosažení jejich lepšího hodnocení v SSLLabs na A+ tím, že zapneme podporu HSTS, dochází od  19. května 2021 ke změně URL adresy interního prostředí Czech POINT. 

Pro přístup do webové aplikace je nutné použít odkaz: https://www.czechpoint.cz/czechpoint/. Původní URL nově povede na domovskou stránku tohoto informačního webu.

Upozorňujeme uživatele, že pokud mají odkaz uložený mezi oblíbenými záložkami, je nutné provést jeho změnu – obvykle v internetovém prohlížeči vpravo nahoře u lišty záložek, případně jinde podle toho, jaký prohlížeč je používán.

11. května 2021

O letošním březnu na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT můžeme směle hovořit jako o rekordním měsíci. Nechybělo mnoho a měli jsme opět 200 tisíc výpisů za jeden měsíc. Celkem bylo občanům poskytnuto 197.011 výpisů.

Pouze v letech 2015 a 2017 bylo vydáno v březnu více výpisů. Je třeba si ale uvědomit, že to byly „normální“ roky. Letošek je zásadně ovlivněn pandemií Covid-19 a nouzovým stavem. Pohyb lidí je omezen, přesto služby Czech POINT stále táhnou.

Jak jsme uvedli minule, kdo má datovku, na úřad už nemusí. Zřejmě i to je jeden z důvodů, proč bylo za březen podáno téměř 15 tisíc žádostí o zřízení datové schránky. Práce s datovkou z pohodlí domova je rozhodně příjemnější než čekání na úřadech.

(mre)

6. dubna 2021

Nejenom v současné době, kdy nás všechny omezuje pandemie Covid, ale i v normální době stačí občanovi jedna návštěva kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Zde požádá o zřízení datové schránky fyzické osoby se zasláním přístupových údajů elektronicky. Další komunikaci se státem pak vede už jenom on-line. Z domova, z dovolené, prostě odkudkoliv, kde se může bezpečně připojit k internetu.

Vaše datovka je cesta k úřadu po celý den.

(mre)

5. března 2021

Z důvodu plánované odstávky datových center České pošty, s.p. nebudou od pátku 19.3. 2021, 20:00 do pondělí 22.3.2021, 4:00 dostupná pracoviště Czech POINT na pobočkách České pošty. Vzhledem k tomu, že se jedná o víkendový termín, zasažena budou zejména pracoviště v obchodních centrech a větších pobočkách otevřených i v sobotu, případně neděli.

Omlouváme se za mimořádné omezení dostupnosti služeb kontakních míst veřejné správy.

Česká pošta, s.p. a Ministerstvo vnitra

3. března 2021

V rámci pravidelných bezpečnostních aktualizací projektu Czech POINT plánujeme ukončení dosluhujících šifrovacích sad v protokolu TLS. Podpora šifrovacích sad používajících AES v CBC módu bude ukončena 13. 1. 2021. Šifry, které již nebude možné po tomto datu využít k připojení do Czech POINTu ani v JIP/KAAS, jsou:

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc028)
• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0xc027)
• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x6b)
• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x67)

Tyto šifrovací sady již klienti projektu Czech POINT prakticky nepoužívají, neboť jsou v novějších aplikacích nahrazeny aktuálními šifrovacími sadami protokolu TLSv1.2 (používajícími AES v módu GCM).

Aktuální informace o podporovaných protokolech a šifrovacích sadách najdete zde: https://www.czechpoint.cz/public/vyvojari/informace-pro-vyvojare-aplikaci/.

V případě potíží s připojením prosím kontaktujte Helpdesk Czech POINT (https://www.czechpoint.cz/public/statistiky-a-informace/kontakty/).

13. ledna 2021

Praha, 28. prosince 2020 – na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT byl vydán výpis s pořadovým číslem 25 miliónů. Stalo se tak na pracovišti České pošty, s.p. v Kostelci nad Černými lesy a jednalo se o výpis z Rejstříku trestů.

I přes pandemii a nouzový stav je systém Czech POINT neustále k dispozici, poskytuje své služby jak doma, tak v zahraničí na mnoha zastupitelských úřadech. 25 milionů vydaných výpisů je jasným důkazem, že spuštění systému před více než deseti lety bylo správným rozhodnutím.

Za tu dobu se z Czech POINTu, který v počátku poskytoval své služby pouze občanům na kontaktních místech, stal pilíř českého eGovernmentu. Poskytuje své služby prakticky celé veřejné správě. Úředníci tak mají zajištěn pohodlný přístup k různým informačním systémům, anebo pouze využívají autentizační a autorizační služby Czech POINT pro přístup do svých vlastních aplikací.

Kromě toho poskytuje své služby Czech POINT i datovkám, pro které slouží jako teritoriální HelpDesk v případě, kdy uživatel potřebuje znovuobnovit přístupové údaje do své datovky.

Czech POINT neodmyslitelně patří k digitalizaci veřejné správy.

(mre)

28. prosince 2020

« Předchozí stránkaDalší stránka »