logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Ano, takhle nějak by měl znít aktuální titulek na webech vlády, ministerstev vnitra a zdravotnictví a dalších resortů, který by ukázal výhody datové schránky fyzické osoby.

V běžném životě občan nedovede správně vyhodnotit, zda mít nebo nemít datovou schránku. Teprve v případě nenadálé potřeby komunikace s úřady jinou než prezenční formou, dochází k přehodnocení situace. Ať už je to v případě dovolené v zahraničí nebo pobytu v nemocnici, pokud občan nechce např. prošvihnout termíny podání, zřizuje si datovou schránku. Pak už je skutečně jedno, zda je v Čechách nebo na opačném konci světa, k informacím se díky datovce dostane vždy.

Co kdyby finanční úřad omezil na konci měsíce provoz na podatelnách? Jak by pak tisíce občanů podalo přiznání k dani z příjmu? Řekněme si to na rovinu. Asi těžko. Přitom stačí tak málo. Zajít na nejbližší kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT, zažádat o zřízení datové schránky fyzické osoby a nezapomenout přitom o zaslání primárních přístupových údajů tzv. virtuální obálkou. Pak už nemusíte na poštu, přístupové údaje vám budou doručeny elektronicky.

Přiznání k dani z příjmu pak podáte v klidu, z pohodlí domova a „nikdo Vám nebude přitom dýchat ve frontě na záda“.

Nyní v době mimořádných opatření, kdy je do konce března zrušena výuka na českých školách a řada firem je nucena zavádět různá opatření, aby vůbec přežila, poptávka po datovkách roste.

Kdo už datovku má, vyzrál na karanténu.

(mre)

11. března 2020

V lednu bylo na kontaktních místech Czech POINT podáno více než 9.300 žádostí o zřízení datové schránky, což je druhé nejvyšší číslo za dobu existence systému. Je to součet žádostí fyzických i podnikajících fyzických osob. Současně ze statistik vyplývá, že počet nových datových schránek v posledním roce postupně roste.

Czech POINT zajištuje pro ISDS nejenom vyřízení žádostí o zřízení datové schránky. Další hojně využívanou službou je zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Zpočátku se ozývaly hlasy, proč je nutno pro obnovení přístupových údajů chodit na Czech POINT. Postupně ale odezněly a uživatelé datovek pochopili, že pokud se mohou svými přístupovými údaji z datovky hlásit i k jiným informačním systémům, je to pro jejich vlastní bezpečnost. Na rozdíl od jiných webů, kde lze přístupové údaje resetovat a znovu nastavit, je ISDS systémem kritické informační infrastruktury a řídí se pravidly jak podle zákona o kybernetické bezpečnosti tak nařízením eIDAS. Proto si zaslouží vyšší bezpečnost a identifikaci uživatele podle jeho osobních dokladů včetně ztotožnění vůči základním registrům při každém obnovení přístupových údajů.

(mre)

3. února 2020

Praha, 16. prosince 2019 – byl vydán na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT výpis s pořadovým číslem 23 miliónů. Stalo se tak na pracovišti notáře v Praze a jednalo se o výpis Obchodního rejstříku.

Stalo se už pravidlem, že co půl roku je vydán na kontaktních místech veřejné správy další milión výpisů. Je to neuvěřitelné číslo, které představuje kromě samotných výpisů zejména velkou časovou úsporu, a to jak na straně obyvatel, tak na straně úředníků.

Vydání výpisu na kontaktním místě zabere v průměru 5 minut. Takže vydání 1 miliónů výpisů zabere zhruba 10 tisíc pracovních dnů o délce 8 hodin. Pokud by nebyl Czech POINT, museli by to zvládat úředníci – zaměstnanci provozovatelů konkrétních informačních systémů, ze kterých jsou výpisy poskytovány. To by nejspíš tyto úřady úplně paralyzovalo.

Těžko odhadnout, kolik času ušetří občan tím, že nemusí pro výpis na konkrétní úřad, často do hlavního města, ale stačí mu využít službu nejbližšího Czech POINTu. Kdyby to byla pouze 1 hodina ušetřeného času na jeden výpis, pak 1 milión výpisů představuje úsporu času obyvatel 46 tisíc dnů! Za celou dobu provozu systému Czech POINT to při 23 miliónech výpisů pak činí 2.625 let ušetřeného času obyvatel, většinou v produktivním věku.

(mre)

17. prosince 2019

V souvislosti s vývojem v oblasti kryptografie bude v prostředí informačního systému Czech POINT k 4. 3. 2020 ukončena podpora starých verzí kryptografických komunikačních protokolů TLS (Transport Layer Security) ve verzi 1.0 a 1.1. 

Do té doby si všichni uživatelé s pomocí svých dodavatelů musí zajistit aktualizaci programového vybavení tak, aby pro komunikaci s IS Czech POINT využívali protokol TLS ve verzi 1.2. Pro testování nutných úprav je možné využít testovací prostředí Czech POINT, kde byla podpora starších verzí TLS již vypnuta. Běžných uživatelů webových aplikací Czech POINT, ať už na kontaktních místech veřejné správy nebo v rámci úřadů, se změna pravděpodobně vůbec nedotkne, protože aktuální verze operačních systémů a internetových prohlížečů již automaticky preferují novější protokol. Případné dopady lze očekávat v oblasti napojení externích aplikací na aplikační rozhraní IS Czech POINT, jako je autentizace pomocí JIP/KAAS, rozhraní pro autorizovanou konverzi a rozhraní pro spisové služby. 

V případě potřeby je možné kontaktovat helpdesk Czech POINT na tel. čísle 222 13 13 13 nebo emailem na adresu helpdesk@czechpoint.cz.

Ministerstvo vnitra
správce Czech POINT

5. prosince 2019

Czech POINT se konečně dočkal! Po 9 letech dostal nový výkonný hardware. V průběhu předem ohlášené odstávky ve dnech 25.10. – 29.10. proběhla kompletní migrace Centrály Czech POINT ze starého hardware na nový umístěný v novém datovém centru, včetně integrace na služby CMS2. Projekt realizoval smluvní partner MVČR společnost NEWPS.CZ s.r.o. ve spolupráci se Software602 a.s. a NAKIT s.p.

Nešlo přitom pouze o „přesunutí dat“ na novou instalaci Centrály Czech POINT. V průběhu odstávky byla provedena celá řada činností a věřte, nebylo jich málo. Rovněž musela být otestována napojení na všechna rozhraní. Jsou to např. služby základních registrů, datových schránek, Egon Service Bus, číselníky, matriky, soudy, ohlašovny, obce, kvalifikované časové razítko a rovněž všechny informační systémy, ze kterých Czech POINT poskytuje výpisy. Stejně tak musely být otestovány autentizační a autorizační služby Jednotného identitního prostoru, které využívá více než 400 systémů veřejné správy, například ISUI, ISoSS, Registr smluv, Registr řidičů, Registr vozidel atd.

Migrace dopadla úspěšně, opona byla zvednuta dokonce o 16 hodin dříve proti plánu. Správce Centrály CzP by i touto cestou rád poděkoval správcům připojených agendových informačních systémů za spolupráci.

(mre)

4. listopadu 2019

V průběhu odstávky projektu Czech POINT dojde ke změně IP adres, pod kterými jsou služby projektu dostupné klientům. Bližší informace naleznete zde.

21. října 2019

Dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní odstávku informačního systému Czech POINT, která proběhne v termínu od 25. 10. 20:00 hod. do 29. 10. 2019 6:00 hod.

Po tuto dobu nebude možné si pořídit žádný výpis ani využít žádnou jinou službu (např. Výpis z rejstříku trestů, Výpis bodového hodnocení řidiče, zřízení nových datových schránek či zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, apod.) na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, ať už na obecním úřadě, na pobočkách České pošty, u notářů apod. Stejně tak nebude v provozu úřednický CzechPOINT@office a nebude možné využít služby JIP/KAAS k přihlášení do řady agendových informačních systémů.

Odstávka informačního systému je nezbytná zejména z důvodu migrace systému na nové technické vybavení.  Doporučujeme veřejnosti, aby si v případě potřeby výpis obstarali mimo uvedenou dobu. Za případné komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu Czech POINTu se tímto omlouváme.

Děkujeme za pochopení,

Ministerstvo vnitra

10. října 2019

Praha, 5. srpna 2019 – byla zřízena milióntá datová schránka. Stalo se tak na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

Systém Czech POINT poskytuje v rámci své nabídky celou škálu podpůrných služeb pro systém datových schránek. Na Czech POINT se lidé obrací, když chtějí požádat o zřízení datové schránky na žádost. Jsou to zpravidla podnikající fyzické osoby a fyzické osoby (občané). Czech POINT pomůže i v případě, kdy uživatel zapomene přístupové údaje ke své schránce. Protože se jedná o státem garantovaný systém doručování, je u obnovení přístupových údajů nezbytná identifikace uživatele podle osobních dokladů a následného ztotožnění v základních registrech.
Pokud ještě nemáte svoji datovou schránku, stačí zajít na nejbližší Czech POINT a požádat o její zřízení. Stačí vám k tomu občanský průkaz nebo cestovní doklad. Pak už se státní správou komunikujete elektronicky.

(mre)

15. srpna 2019

Praha, 14. června 2019 – byl vydán na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT výpis s pořadovým číslem 22 miliónů. Stalo se tak na pracovišti České pošty, s.p. na Havlíčkově náměstí v Humpolci a jednalo se opět o výpis Rejstříku trestů.

Systém Czech POINT slouží opravdu spolehlivě. I přesto, že jeho „výstupem“ je většinou „papír“, případně vyřízení žádosti směrem k úřadu, patří neodmyslitelně k základním službám českého eGovernmentu.

Za posledních 6 měsíců lze ze statistik vyčíst nové trendy potvrzující, že elektronizace ve státní správě ale i v soukromoprávní sféře má dopad i na služby Czech POINT. Nejvíce je to vidět u autorizované konverze na žádost, kde se zvýšila poptávka po konverzi dokumentů z listinné do elektronické formy. Tento nárůst je oproti předchozímu roku téměř o 50%. Rovněž stoupá zájem o zřízení datové schránky na žádost, tedy datovky pro občany nebo podnikající fyzické osoby.

Do budoucna Czech POINT chystá řadu dalších služeb. Služby dostupné on-line např. na Portálu občana tak budou k dispozici i lidem, kteří dávají přednost kontaktnímu místu s úředníkem.

(mre)

18. června 2019

Dovolujeme si Vás upozornit na plánované údržby datových center České pošty, které proběhnou v termínech:

15. 06. 2019 – 16. 06. 2019 od 12:00hod do 20:00hod. následujícího dne
13. 07. 2019 – 14. 07. 2019 od 12:00hod do 02:00hod. následujícího dne

V těchto termínech nebude dostupný systém kontaktních míst veřejné správy Czech POINT na pobočkách České pošty, s.p.
Více informací včetně seznamu a otevírací doby pošt naleznete na www.ceskaposta.cz.

Děkujeme za pochopení.

Tým Czech POINT

11. června 2019

« Předchozí stránkaDalší stránka »