logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Upozorňujeme tímto na novou verzi Provozní dokumentace Czech POINT. Změněna byla především Příloha 1 Provozního řádu týkající se SW vybavení. Systém Czech POINT nadále podporuje pouze operační systém Microsoft Windows verze 10 a vyšší. V případě, že máte starší typ operačního systému je nutné jej pro práci s projektem Czech POINT, ale i v zájmu Vaší bezpečnosti, co nejdříve aktualizovat.

5. srpna 2020

Je to vidět taky na počtech žádostí o zřízení datových schránek fyzických osob. Za první pololetí letošního roku jich bylo zřízeno víc než za celý minulý rok. Popularitě on-line komunikace nahrál nouzový stav, kdy byl omezen provoz mnoha úřadů a přitom občané museli řešit své záležitosti.

Datovou schránku lze zřídit už i on-line, stačí k tomu eOP s aktivovaným čipem. Musíme rovněž  poděkovat i Svazu měst a obcí ČR, který vyzval obce k prodloužení úředních hodin kontaktních míst veřejné správy Czech POINT. Stejně tak i vedení obcí, které vyzvaly občany – zajděte jednou na Czech POINT, zřiďte si datovou schránku a pak už k nám fyzicky nemusíte. Vše zařídíte elektronicky, pohodlně z domova.

(mre)

1. července 2020

V rámci pravidelných bezpečnostních aktualizací projektu Czech POINT plánujeme ukončení dosluhujících šifrovacích sad v protokolu TLS. Podpora šifrovacích sad používajících HMAC SHA-1 bude ukončena 22. 7. 2020. Šifry, které již nebude možné po tomto datu využít k připojení do Czech POINTu ani v JIP/KAAS, jsou:

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014)
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013)
  • TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x39)
  • TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x33)

Tyto šifrovací sady již klienti projektu Czech POINT prakticky nepoužívají, neboť jsou v novějších aplikacích nahrazeny aktuálními šifrovacími sadami protokolu TLSv1.2. Správci aplikací stávajících uživatelů byli upozorněni a tedy k tomuto datu bude přechod bez potíží pro všechny uživatele systému.

27. května 2020

V dubnu bylo podáno 19.362 žádostí o zřízení datové schránky na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. Je to úžasné číslo. Celkem bylo od začátku roku podáno více než 46 tisíc žádostí, což pro srovnání představuje téměř 80% všech žádostí za celý rok 2019.

Motivem byl nouzový stav, kdy se ukázalo, že komunikace s úřady prostřednictvím datovky je nejenom pohodlná a bezpečná, ale i „zdraví bezpečná – bezkontaktní“.

Místo běhání po úřadech a vyřizování různých žádostí stačí zajít jednou na Czech POINT, nechat si zřídit datovou schránku a pak už komunikovat jenom on-line. Včetně využití služeb Portálu občana, jako například žádost o výpis z Rejstříku trestů nebo bodové hodnocení řidiče. Datovkou pomáháte nejenom sobě ale i úřadům.

(mre)

5. května 2020

Nově mohou na Czech POINTu občané získat Výpis elektronických receptů pacienta. Lékový záznam poskytne žadateli přesný přehled o tom, jaké léky mu byly předepsány a vydány, kdy, kým a v jakém množství.  


Nová služba tak napomůže zkvalitnit zdravotní péči a vyloučit případná pochybení při ordinaci další medikace, když si třeba nejsme jisti, jaké léky jsme užívali.  


O výpis si může žádat fyzická osoba na sebe, případně i rodič, jakožto zákonný zástupce dítěte do 18 let věku, i zmocněná osoba. Zastoupení i zmocnění je nutné doložit příslušnými doklady.

Za výpis se hradí správní poplatek 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další. 

16. dubna 2020

Jak jste možná zaznamenali, průkazy totožnosti, jejichž platnost skončila po 01.03.2020, jsou dle Usnesení vlády po dobu nouzového stavu použitelné i nadále pro prezenční ověření totožnosti – například při kontrole ze strany Policie apod. Dovolujeme si tímto upozornit, že uvedené opatření však nelze aplikovat při žádostech na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, protože v přidružených informačních systémech nebyly provedeny úpravy, které by zajistily prodloužení platnosti průkazů totožnosti.  Číslo takového dokladu není v Registru obyvatel již evidováno a občana nelze v informačním systému ztotožnit. Pro vyřízení žádosti musí žadatel předložit jiný doklad, např. cestovní pas.

Děkujeme za pochopení,

Ministerstvo vnitra,
správce systému Czech POINT

26. března 2020

Pokud Vás zlobí paměť a potřebujete občas resetovat heslo Vaší datové schránky, nezbyde, než zajít na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. Po kontrole totožnosti Vám bude heslo resetováno a vygenerováno nové. To Vám bude zasláno elektronicky tzv. virtuální obálkou.

Jednou to zvládnete, ale co když se to stane opět? I z toho je cesta – mobilní klíč. Tato aplikace slouží ke snadnému a bezpečnému přístupu k Vaší datové schránce. Stačí k tomu mobil nebo tablet s Androidem nebo Apple iOS.

Aplikace Mobilní klíč je dostupná na App Store i Google Play.

(mre)

25. března 2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 zavádíme možnost získat výpis z Rejstříku trestů i v dalším jazyce Evropské unie. Poplatek za vydání výpisu zůstává nezměněn ve výši 100 Kč. 

Žadatel získá obvyklý výpis v českém jazyce a k němu dále také standardizovaný formulář v jednom konkrétním jazyce EU, který si zvolil. Výhodu pro klienty představuje zejména to, že dle platného nařízení lze získaný výpis přímo použít v jiné členské zemi, aniž by ho bylo nutné překládat a legalizovat na zastupitelském úřadě. 

Služba je dostupná od 19. března 2020.

19. března 2020

Česká republika je v nouzovém stavu. Přesto je systém Czech POINT a jeho služby stále dostupný.

Jeho služby jsou k dispozici občanům na kontaktních místech veřejné správy. I když provoz některých úřadů je omezen, pořád je otevřena většina z více než 7.300 pracovišť Czech POINT. V zahraničí jich máme už přes stovku. Ze statistik je vidět, že poptávka je prakticky stejná jako před vyhlášením nouzového stavu. Zajímavý je rovněž počet žádostí o zřízení datové schránky. Občané prostě potřebují průběžně řešit své normální životní situace a Czech POINT jim v tom pomáhá.

Rozhraní CzechPOINT@office sloužící úředníkům využilo například Ministerstvo zdravotnictví pro autorizovanou konverzi z moci úřední, když listinný originál Rozhodnutí o dočasném povolení léčivého přípravku Remdesivir podepsaný náměstkem ministra zdravotnictví profesorem Prymulou konvertovalo do elektronické podoby, kterou následně publikovalo na svém webu.

Czech POINT je jedním ze systémů kritické infrastruktury státu, jeho služby budou všem neustále k dispozici, včetně podání na Portálu občana.

(mre)

18. března 2020

Ano, takhle nějak by měl znít aktuální titulek na webech vlády, ministerstev vnitra a zdravotnictví a dalších resortů, který by ukázal výhody datové schránky fyzické osoby.

V běžném životě občan nedovede správně vyhodnotit, zda mít nebo nemít datovou schránku. Teprve v případě nenadálé potřeby komunikace s úřady jinou než prezenční formou, dochází k přehodnocení situace. Ať už je to v případě dovolené v zahraničí nebo pobytu v nemocnici, pokud občan nechce např. prošvihnout termíny podání, zřizuje si datovou schránku. Pak už je skutečně jedno, zda je v Čechách nebo na opačném konci světa, k informacím se díky datovce dostane vždy.

Co kdyby finanční úřad omezil na konci měsíce provoz na podatelnách? Jak by pak tisíce občanů podalo přiznání k dani z příjmu? Řekněme si to na rovinu. Asi těžko. Přitom stačí tak málo. Zajít na nejbližší kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT, zažádat o zřízení datové schránky fyzické osoby a nezapomenout přitom o zaslání primárních přístupových údajů tzv. virtuální obálkou. Pak už nemusíte na poštu, přístupové údaje vám budou doručeny elektronicky.

Přiznání k dani z příjmu pak podáte v klidu, z pohodlí domova a „nikdo Vám nebude přitom dýchat ve frontě na záda“.

Nyní v době mimořádných opatření, kdy je do konce března zrušena výuka na českých školách a řada firem je nucena zavádět různá opatření, aby vůbec přežila, poptávka po datovkách roste.

Kdo už datovku má, vyzrál na karanténu.

(mre)

11. března 2020

« Předchozí stránkaDalší stránka »