logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

O víkendu 19. a 20. března 2022 proběhne na  České poště provozní údržba datových center. Z tohoto důvodu dojde k uzavření poboček a nebude možné v tomto termínu využít služeb Czech POINT na pobočkách České pošty. Odstávka začíná v sobotu v 8 hodin ráno a potrvá do nedělních 22 hodin. Děkujeme za pochopení.

18. března 2022

Povinnost zkoušky stanovuje § 30 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

Od roku 2022 se požaduje prokázání odborné způsobilosti k provádění konverze dokumentů na žádost pro všechny, kteří konverzi na žádost v systému Czech POINT vykonávají.

Netýká se těch, kteří splňují požadavky pro provádění vidimace a legalizace (zkouška z legalizace a vidimace, zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství, odborná způsobilost matrikáře podle zvláštního právního předpisu).

Zkouška se skládá z písemné a praktické části a prokazuje se osvědčením. Metodiku pro studium naleznete na webovém odkaze Publikace – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)  pod názvem Konverze elektronických a listinných dokumentů

Zkoušky organizačně zajišťuje Institut pro veřejnou správu Praha.

14. března 2022

Pracovníci na kontaktních místech Czech POINT hlásí nárůst zájmu o on-line služby a aktuální statistiky za leden a únor to jen potvrzují. Výrazně roste zájem o zřízení datové schránky fyzických osob. Důvodem je bezpochyby nejen cena (jedna poštovní datová zpráva stojí pouhých 5 korun proti mnohem vyšší ceně doporučeného dopisu), ale zejména obrovská úspora času při on-line komunikaci, kdy už občan nemusí osobně na úřad. Kromě toho, všechny datové zprávy od fyzických osob směrem k úřadům, jsou zdarma. Platí se pouze za zaslání datové zprávy komerčnímu subjektu (typicky své bance, dodavateli energií apod.).

Další nárůst zájmu o on-line služby je patrný ze statistik CzechPOINT@home, který zajišťuje back-end služby výpisům Portálu občana. Výpisy z Rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče, seznam kvalifikovaných dodavatelů, veřejného nebo živnostenského rejstříku pořídí občan pohodlně on-line díky službám systému Czech POINT s dodáním do datové schránky.

(mre)

1. března 2022

Dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou odstávku informačního systému Czech POINT, která proběhne v termínu od 11.  2. – 13. 2. 2022  (od pátku od 17.00 hod do neděle 12 hod).


Po tuto dobu nebude možné si pořídit žádný výpis ani využít žádnou jinou službu (např. Výpis z Rejstříku trestů, Výpis bodového hodnocení řidiče, zřízení nových datových schránek či zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, apod.) na kontaktním místě Czech POINT (na úřadě, na pobočkách České pošty, u notářů apod.). Nemožnost pořídit výpis se dotkne též Portálu veřejné správy, respektive Portálu občana, jelikož po tuto dobu zde nebude možné pořídit žádný výpis ani využít žádnou jinou službu CzechPOINT@home (např. Výpis z Rejstříku trestů, Výpis bodového hodnocení řidiče). Stejně tak nebude v provozu ani úřednický CzechPOINT@office a nebude možné využít služby JIP/KAAS k přihlášení do řady agendových informačních systémů. 


Odstávka informačního systému je nezbytná zejména z důvodu migrace systému na nové technické vybavení.   
Doporučujeme veřejnosti, aby si v případě potřeby výpis obstarali mimo uvedenou dobu. Za případné komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu Czech POINT se tímto omlouváme. 


Děkujeme za pochopení.

4. února 2022

Statistiky hovoří jasně. I přes pandemii, která už druhým rokem zasahuje do našich životů služby systému Czech POINT „táhnou“.

V lednu bylo vydáno na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT více než 200.000 výpisů. Nejvíce využívanou službou je pořád výpis z Rejstříku trestů. Hned po něm je to autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby. Dále výpisy z Katastru nemovitostí a žádost o zřízení datové schránky.

Síť kontaktních míst veřejné správy, kterých je jenom v České republice přes 7 tisíc, je tak nejrozsáhlejší sítí, kde mohou občané komunikovat s veřejnou správou za pomoci asistenta. Mohou zde získat informaci, učinit podání, podat žádost, nebo autorizovaně konvertovat dokument.

V březnu to bude 15 let od spuštění pilotního provozu systému, který postupně rostl a nabízel každý rok nové služby nejenom občanům na kontaktních místech, ale také prakticky všem orgánům veřejné moci.

(mre)

1. února 2022

Praha, 10. prosince 2021 – na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT byl vydán výpis s pořadovým číslem 27 miliónů. Stalo se tak na pracovišti České pošty, s.p. v Olomouci, pracoviště Polská 1201/1 a jednalo se o výpis z bodového hodnocení řidiče.

Ani pandemie nezastavila služby kontaktních míst veřejné správy Czech POINT. Počet poskytnutých služeb se drží zhruba na stejném průměru jako v „předcovidové“ době. Ročně vydají kontaktní místa zhruba 2 miliony výpisů, čím šetří čas občanům, kteří by jinak museli pro požadovaný výpis či informaci na příslušný úřad, ale současně šetří čas i veřejné správě, resp. úředníkům, za které zajistí vydání výpisů informační systémy.

Ano, výstupem systému Czech POINT je většinou listina, přesto se jedná o neodmyslitelnou součást digitalizace veřejné správy. Jak jinak by se k dokumentům dostali občané, kteří neumí nebo nemohou pracovat on-line?

(mre)

16. prosince 2021

Službu automatizované autorizované konverze, která je k dispozici všem subjektům s právem využívat autorizovanou konverzi dokumentů na žádost, chytře integrovala do své nabídky Česká pošta. Využívá služby systému Czech POINT, datových schránek a k tomu přidává své tradiční služby – doručování listovních zásilek.

Umožňuje tak svým zákazníkům komunikovat výhradně elektronicky. Od svých klientů převezme do speciální datové schránky dokumenty v elektronické podobě, vytiskne s využitím služby automatizované autorizované konverze, tzn. převede elektronické dokumenty do listinné podoby včetně doložky a ve formě dopisu doručí adresátovi. To vše samozřejmě v souladu s legislativou. Vždyť se systémem má dlouholeté zkušenosti, provozuje téměř tisícovku kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

(mre)

1. září 2021

Rádi bychom Vám připomněli, že se blíží konečný termín pro zasílání žádostí o zřízení Kontaktního místa veřejné správy Czech POINT (dále též KMVS). Pro zřízení kontaktního místa k 1. 1. 2022 je třeba zaslání žádosti o jeho zřízení do 31. 8. 2021.

Žádosti zaslané po 31. 8. 2021 již nebude možné v letošním roce vyřídit s ohledem na nutnost zařazení nového kontaktního místa do vyhlášky. Podrobnější informace o zřízení KMVS Czech POINT jsou dostupné zde.

Proč si zřídit kontaktní místo Czech POINT? 

Zřízení kontaktního místa Czech POINT ve vaší obci přináší spoustu výhod. Získáte tak jedno univerzální místo pro občany své obce, kde bude možnézískat a ověřit si data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak a další.

V rámci zefektivnění služeb poskytovaných na úřadech je možné zřídit si kontaktní místo veřejné správy i v těch nejmenších obcích České republiky, čímž se služby veřejné správy dostanou co nejblíže lidem.

Nabízené služby na kontaktních místech se stále rozšiřují. Kompletní seznam služeb, které na Czech POINT mohou občané využít, najdete zde.

Kdo si může zřídit

Žádost o zřízení KMVS podávají obecní úřady, úřady městské části, nebo městské obvody, které nejsou matrikou a nejsou ještě zařazeny ve vyhlášce o kontaktních místech. Pozn.: Matriky jsou automaticky KMVS, nezařazují se do vyhlášky

3. srpna 2021

Vzhledem k odstávce Datového centra České pošty v termínu od 18. 06. 2021 od 20:00 hod. do 20. 06. 2021 do 23:59 hod. nebudou na pobočkách České pošty dostupné služby Czech POINT.

Děkujeme za pochopení.

15. června 2021

Certifikáty o očkování obsahují jméno, příjmení a datum narození očkované osoby a jsou dostupné v papírové i elektronické formě. Vedle certifikátu o plném očkování lze v současnosti získat také certifikáty o očkování po první dávce vakcíny, o prodělaném onemocnění i o negativním testu.

Certifikát o očkování zatím není dostupný prostřednictvím Kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT). Příslušná legislativa, ve které je mimo jiné navrhováno vydávání certifikátů prostřednictvím Kontaktních míst veřejné správy, bude projednávána v Parlamentu ČR.

Jak a kde mohu nyní získat certifikát o očkování?

Elektronicky přes portál ocko.uzis.cz

1.    Přihlaste se do systému pomocí Národního bodu (Mobilním klíčem eGovernmentu, eObčankou, NIA ID, bankovní identitou…). Po přihlášení získáte certifikát.

2.    Pokud znáte své rodné číslo a při očkování jste uvedli svůj mobilní telefon,zadejte na webu ocko.uzis.cz číslo občanského průkazu a rodné číslo. Po odeslání čísla OP a rodného čísla Vám bude zaslán jednorázový kód na mobilní telefon. Pomocí tohoto kódu se můžete přihlásit do systému a získat certifikát.

3.    Pokud nemáte rodné číslo nebo občanský průkaz (cizinci nebo děti bez občanského průkazu) a při očkování jste uvedli číslo svého mobilního telefonu a svůj e-mail, zadejte na uvedeném webu ocko.uzis.cz mobilní telefon, e-mail a datum narození. Po zadání čísla mobilního telefonu, e-mailu a datu narození Vám bude zaslán jednorázový kód na mobilní telefon. Pomocí tohoto kódu se můžete přihlásit do systému a získat certifikát.

Fyzicky na očkovacím místě

Fyzicky lze požádat o vydání certifikátu přímo na očkovacím místě, zde je ovšem vydání certifikátu vázáno na výslovnou žádost občana, k vydání nedochází automaticky.

14. června 2021

« Předchozí stránkaDalší stránka »