logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Praha, 16. prosince 2019 – byl vydán na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT výpis s pořadovým číslem 23 miliónů. Stalo se tak na pracovišti notáře v Praze a jednalo se o výpis Obchodního rejstříku.

Stalo se už pravidlem, že co půl roku je vydán na kontaktních místech veřejné správy další milión výpisů. Je to neuvěřitelné číslo, které představuje kromě samotných výpisů zejména velkou časovou úsporu, a to jak na straně obyvatel, tak na straně úředníků.

Vydání výpisu na kontaktním místě zabere v průměru 5 minut. Takže vydání 1 miliónů výpisů zabere zhruba 10 tisíc pracovních dnů o délce 8 hodin. Pokud by nebyl Czech POINT, museli by to zvládat úředníci – zaměstnanci provozovatelů konkrétních informačních systémů, ze kterých jsou výpisy poskytovány. To by nejspíš tyto úřady úplně paralyzovalo.

Těžko odhadnout, kolik času ušetří občan tím, že nemusí pro výpis na konkrétní úřad, často do hlavního města, ale stačí mu využít službu nejbližšího Czech POINTu. Kdyby to byla pouze 1 hodina ušetřeného času na jeden výpis, pak 1 milión výpisů představuje úsporu času obyvatel 46 tisíc dnů! Za celou dobu provozu systému Czech POINT to při 23 miliónech výpisů pak činí 2.625 let ušetřeného času obyvatel, většinou v produktivním věku.

(mre)

17. prosince 2019

V souvislosti s vývojem v oblasti kryptografie bude v prostředí informačního systému Czech POINT k 4. 3. 2020 ukončena podpora starých verzí kryptografických komunikačních protokolů TLS (Transport Layer Security) ve verzi 1.0 a 1.1. 

Do té doby si všichni uživatelé s pomocí svých dodavatelů musí zajistit aktualizaci programového vybavení tak, aby pro komunikaci s IS Czech POINT využívali protokol TLS ve verzi 1.2. Pro testování nutných úprav je možné využít testovací prostředí Czech POINT, kde byla podpora starších verzí TLS již vypnuta. Běžných uživatelů webových aplikací Czech POINT, ať už na kontaktních místech veřejné správy nebo v rámci úřadů, se změna pravděpodobně vůbec nedotkne, protože aktuální verze operačních systémů a internetových prohlížečů již automaticky preferují novější protokol. Případné dopady lze očekávat v oblasti napojení externích aplikací na aplikační rozhraní IS Czech POINT, jako je autentizace pomocí JIP/KAAS, rozhraní pro autorizovanou konverzi a rozhraní pro spisové služby. 

V případě potřeby je možné kontaktovat helpdesk Czech POINT na tel. čísle 222 13 13 13 nebo emailem na adresu helpdesk@czechpoint.cz.

Ministerstvo vnitra
správce Czech POINT

5. prosince 2019

Czech POINT se konečně dočkal! Po 9 letech dostal nový výkonný hardware. V průběhu předem ohlášené odstávky ve dnech 25.10. – 29.10. proběhla kompletní migrace Centrály Czech POINT ze starého hardware na nový umístěný v novém datovém centru, včetně integrace na služby CMS2. Projekt realizoval smluvní partner MVČR společnost NEWPS.CZ s.r.o. ve spolupráci se Software602 a.s. a NAKIT s.p.

Nešlo přitom pouze o „přesunutí dat“ na novou instalaci Centrály Czech POINT. V průběhu odstávky byla provedena celá řada činností a věřte, nebylo jich málo. Rovněž musela být otestována napojení na všechna rozhraní. Jsou to např. služby základních registrů, datových schránek, Egon Service Bus, číselníky, matriky, soudy, ohlašovny, obce, kvalifikované časové razítko a rovněž všechny informační systémy, ze kterých Czech POINT poskytuje výpisy. Stejně tak musely být otestovány autentizační a autorizační služby Jednotného identitního prostoru, které využívá více než 400 systémů veřejné správy, například ISUI, ISoSS, Registr smluv, Registr řidičů, Registr vozidel atd.

Migrace dopadla úspěšně, opona byla zvednuta dokonce o 16 hodin dříve proti plánu. Správce Centrály CzP by i touto cestou rád poděkoval správcům připojených agendových informačních systémů za spolupráci.

(mre)

4. listopadu 2019

V průběhu odstávky projektu Czech POINT dojde ke změně IP adres, pod kterými jsou služby projektu dostupné klientům. Bližší informace naleznete zde.

21. října 2019

Dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní odstávku informačního systému Czech POINT, která proběhne v termínu od 25. 10. 20:00 hod. do 29. 10. 2019 6:00 hod.

Po tuto dobu nebude možné si pořídit žádný výpis ani využít žádnou jinou službu (např. Výpis z rejstříku trestů, Výpis bodového hodnocení řidiče, zřízení nových datových schránek či zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, apod.) na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, ať už na obecním úřadě, na pobočkách České pošty, u notářů apod. Stejně tak nebude v provozu úřednický CzechPOINT@office a nebude možné využít služby JIP/KAAS k přihlášení do řady agendových informačních systémů.

Odstávka informačního systému je nezbytná zejména z důvodu migrace systému na nové technické vybavení.  Doporučujeme veřejnosti, aby si v případě potřeby výpis obstarali mimo uvedenou dobu. Za případné komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu Czech POINTu se tímto omlouváme.

Děkujeme za pochopení,

Ministerstvo vnitra

10. října 2019

Praha, 5. srpna 2019 – byla zřízena milióntá datová schránka. Stalo se tak na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

Systém Czech POINT poskytuje v rámci své nabídky celou škálu podpůrných služeb pro systém datových schránek. Na Czech POINT se lidé obrací, když chtějí požádat o zřízení datové schránky na žádost. Jsou to zpravidla podnikající fyzické osoby a fyzické osoby (občané). Czech POINT pomůže i v případě, kdy uživatel zapomene přístupové údaje ke své schránce. Protože se jedná o státem garantovaný systém doručování, je u obnovení přístupových údajů nezbytná identifikace uživatele podle osobních dokladů a následného ztotožnění v základních registrech.
Pokud ještě nemáte svoji datovou schránku, stačí zajít na nejbližší Czech POINT a požádat o její zřízení. Stačí vám k tomu občanský průkaz nebo cestovní doklad. Pak už se státní správou komunikujete elektronicky.

(mre)

15. srpna 2019

Praha, 14. června 2019 – byl vydán na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT výpis s pořadovým číslem 22 miliónů. Stalo se tak na pracovišti České pošty, s.p. na Havlíčkově náměstí v Humpolci a jednalo se opět o výpis Rejstříku trestů.

Systém Czech POINT slouží opravdu spolehlivě. I přesto, že jeho „výstupem“ je většinou „papír“, případně vyřízení žádosti směrem k úřadu, patří neodmyslitelně k základním službám českého eGovernmentu.

Za posledních 6 měsíců lze ze statistik vyčíst nové trendy potvrzující, že elektronizace ve státní správě ale i v soukromoprávní sféře má dopad i na služby Czech POINT. Nejvíce je to vidět u autorizované konverze na žádost, kde se zvýšila poptávka po konverzi dokumentů z listinné do elektronické formy. Tento nárůst je oproti předchozímu roku téměř o 50%. Rovněž stoupá zájem o zřízení datové schránky na žádost, tedy datovky pro občany nebo podnikající fyzické osoby.

Do budoucna Czech POINT chystá řadu dalších služeb. Služby dostupné on-line např. na Portálu občana tak budou k dispozici i lidem, kteří dávají přednost kontaktnímu místu s úředníkem.

(mre)

18. června 2019

Dovolujeme si Vás upozornit na plánované údržby datových center České pošty, které proběhnou v termínech:

15. 06. 2019 – 16. 06. 2019 od 12:00hod do 20:00hod. následujícího dne
13. 07. 2019 – 14. 07. 2019 od 12:00hod do 02:00hod. následujícího dne

V těchto termínech nebude dostupný systém kontaktních míst veřejné správy Czech POINT na pobočkách České pošty, s.p.
Více informací včetně seznamu a otevírací doby pošt naleznete na www.ceskaposta.cz.

Děkujeme za pochopení.

Tým Czech POINT

11. června 2019

Od začátku dubna začalo Ministerstvo dopravy rozesílat majitelům aut do datové schránky Informaci o konci platnosti technické prohlídky u vozidla, a to 60 dnů před vlastním uplynutím platnosti. Tato informace je zaslána na základě zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění § 40 odst. 6.

MD ČR tak využilo potenciál českého eGovernmentu a nabídlo majitelům vozidel novou, velmi užitečnou službu.

Kdo ještě nemá datovou schránku, může si o její zřízení zažádat na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy.

(mre)

3. května 2019

28. března 2019 – to bylo přesně 12 let, co byl spuštěn jeden z pilířů českého eGovernmentu – systém kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

Na jeho služby se mohou spolehnout jak občané, kteří nedovedou s úřady komunikovat elektronicky a chodí si na kontaktní místa pro výpisy, tak ti kteří to „elektronicky umí“ a o výpisy žádají prostřednictvím Portálu občana.

Stejně tak Czech POINT spolehlivě slouží prakticky každému úřadu v naší republice, které se díky jeho službám dostanou třeba k údajům ze základních registrů, zapisují matriční události, autorizovaně konvertují dokumenty, zejména z listinné do elektronické podoby. Městské policii zase umožňuje přístup do systému PČR Pátrání po osobách a Pátrání po vozidlech.
Czech POINT už také neodmyslitelně patří k volbám. Díky propojenému datovému fondu základních registrů a rozhraní CzechPOINT@office mají volební komise v okrscích k dispozici prostřednictvím agendy Žádost o vydání seznamu voličů aktuální seznamy voličů ke konkrétnímu datu voleb.

Od startu datových schránek slouží také jako „HelpDesk“ Informačního systému datových schránek. Na Czech POINTu může občan např. zažádat o zřízení datové schránky.

(mre)

9. dubna 2019

« Předchozí stránkaDalší stránka »