logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Praha, 16. června 2023 – na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT byl vydán výpis s pořadovým číslem 31 miliónů. Stalo se tak na pracovišti České pošty Na Florenci v Praze a jubilejním „výpisem“ byl výstup autorizované konverze z elektronického do listinného formátu.

Senát zvažuje ústavní zakotvení práva občanů nevyužívat informační technologie, tzn. být off-line. Ta možnost zde přitom existuje již řadu let a právě 31 milionů vydaných výpisů na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT jsou toho důkazem. Občané, kteří neumí používat IT technologie, nebo to prostě jenom nechtějí, mají už více než 16 let k dispozici služby systému Czech POINT.

Dokonce i přes digitalizaci procesů veřejné správy se počet poskytnutých služeb tímto systémem v poslední době zvyšuje. Ještě donedávna nejvíce používaná agenda výpis z Rejstříku trestů musela ustoupit autorizované konverzi dokumentů na žádost z listinné do elektronické formy. To je rozhodně zajímavé zjištění. Řada lidí si pomocí této agendy převádí své listinné dokumenty do elektronické podoby. Otázkou je, zda je dále používají pro styk s veřejnou správou nebo v soukromoprávní rovině, nebo pouze z důvodu archivace.

Při digitalizaci agend je třeba pamatovat na skupinu občanů preferujících osobní kontakt s úředníkem. Pro ně zde bude asistent kontaktního místa Czech POINT s nabídkou svých služeb.

(mre)

19. června 2023

Statistiky posledních měsíců ukazují, že Czech POINT „jede“. A to nejenom na kontaktních místech veřejné správy, ale i agendy pro úřady na rozhraní CzechPOINT@office a agendy pro Portál občana na rozhraní CzechPOINT@home.

Největší nárůst je u on-line služeb poskytovaných pro Portál občana, kde lze z čísel na konci května předpokládat, že v letošním roce bude prolomena magická hranice 100.000 on-line výpisů. Na kontaktních místech je letos nevytíženější službou autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby. Tato agenda dokonce vytlačila na druhou příčku dosud nejvyužívanější agendu Výpis z Rejstříku trestů.

(mre)

30. května 2023

K 1. 4. 2023 přechází Informační systém Czech POINT a spolu s ním veškeré povinnosti k tomuto systému pod správu Digitální a informační agentury (DIA). Tento nový ústřední správní úřad vznikl novelou zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.

Kontaktní osoby zůstávají stejné (včetně telefonního čísla na helpdesk), pouze se mění doména za e-mailovou adresou z @mvcr.cz na @dia.gov.cz, adresa webu Czech POINT zůstává zachována. Organizace provádění zkoušek z autorizované konverze zůstává na Institutu pro veřejnou správu. Po praktické stránce se změna projeví v textaci některých výstupů – zejména žádostí, na kterých je do 31.3.2023 uvedeno Ministerstvo vnitra.

Od kontaktních míst není požadována žádná součinnost. V souvislosti s převodem neočekáváme žádné provozní komplikace, vše by mělo fungovat stejně jako obvykle.

29. března 2023

Jenom několik dnů před přechodem systému Czech POINT pod Digitální a informační agenturu uplyne 16 let od jeho spuštění. To, co ze začátku vypadalo jako malý nenápadný projekt s minimální nabídkou služeb, se v průběhu krátké doby stalo významným prvkem českého eGovernmentu, dnes bychom řekli české digitalizace.

Při digitalizaci agend nesmíme totiž zapomenout na část obyvatel, kteří nemají přístup k počítači, nebo jim prostě IT technologie nic neříkají. Ale i jim musí stát poskytnout stejné služby jako těm „digitálně zdatným“.

K tomu slouží nejrozsáhlejší pobočková síť, která představuje víc než 7.300 kontaktních míst po celé republice, ale i na mnoha zastupitelských úřadech v zahraničí. Občan tak může učinit podání směrem ke státní správě jak v Praze, Pelhřimově nebo třeba v Sydney v Austrálii.

Většina agend systému zůstává přitom občanovi skryta. Jsou to agendy pro úředníky orgánů veřejné moci, ale i autentizační a autorizační služby pro připojené informační systémy veřejné správy. Czech POINT rovněž zajišťuje back-end služby některých výpisových agend pro Portál občana.
Každoročně si díky systému Czech POINT pořídí občané přes dva miliony výpisů. Stávající služby Czech POINTu budou nadále rozšiřovány, aby byla využita rozsáhlá síť kontaktních míst a občan to měl ke „svému úřadu“ vždy jenom několik kroků.

O systému by se toho dalo napsat hodně, ale nejlepší je osobní zkušenost. Pokud jste dosud služby Czech POINT nevyužili, zastavte se na nejbližším kontaktním místě. Uvidíte, že nabídka jeho služeb je opravdu pestrá.

(mre)

27. března 2023

Dovolujeme si Vás upozornit, že v období 15. – 16. března 2023 nebudou k dispozici Kontaktní místa veřejné správy v zahraničí z důvodu technické odstávky ze strany Ministerstva zahraničních věcí. Provozu Kontaktních míst veřejné správy Czech POINT v České republice se tato odstávka nedotkne.

15. března 2023

Od 1. 1. 2023 je ze zákona zřizována datová schránka všem podnikatelům. Datová schránka je tak povinná nejen pro všechny živnostníky, ale i další podnikatele, resp. OSVČ; např. lékaře, architekty, auditory, lékárníky apod. Datová schránka je postupně zřizována také spolkům, sdružením, nadacím, obecně prospěšným společnostem, společenstvím vlastníků bytových jednotek a dalším právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Tato změna se dotýká i samotného Czech POINT – kontaktních míst veřejné správy, kam se podnikatelé obrací s dotazy k datovým schránkám či rušení živností. Pro lepší přehlednost níže uvádíme témata, která vás na Czech POINT nejvíce zajímají.

Pozastavená živnost a zřízení datové schránky

Datová schránka bude zřízena i v případě, kdy je živnost pozastavena. Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání.

Obdržený dopis s přístupovými údaji – co s ním?

Noví uživatelé datové schránky – ti, kterým je automaticky ze zákona zřízena datová schránka, obdrží poštou přihlašovací údaje. V podstatě se jedná o poslední dopis v „papírové“ podobě, který od úřadu obdrží.  Další korespondence s orgány veřejné správy bude probíhat už jenom prostřednictvím datové schránky. Na webu: www.mojedatovaschranka.cz je nutné se pomocí přihlašovacích údajů v dopise se přihlásit a následně změnit své přihlašovací údaje (heslo). Upozorňujeme, že pokud se uživatel sám nepřihlásí, datová schránka se automaticky aktivuje po uplynutí 15 dnů ode dne doručení přihlašovacích údajů (uplatní se fikce doručení, pokud si adresát písemnost nevyzvedne na poště).

Přehlcená linka datových schránek.

V případě, že se klient nemůže dovolat na infolinku datových schránek 954 200 200 (v provozu Po-Pá 8-18 hod.) nebo nechce čekat na přihlášení operátora, je nejvhodnější možnosti zadat požadavek elektronicky do ePoradny datových schránek na adrese: https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/eporadna.html

Zrušení datové schránky na Czech POINT nelze.

Datové schránky zřízené ze zákona (pro podnikající fyzické a právnické osoby) nelze zrušit ani prostřednictvím Czech POINT. V případě, že dojde ke zrušení živnosti, dochází k znepřístupnění datové schránky automaticky na základě výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence (např. ukončení podnikání, úmrtí, omezení na osobní svobodě). K vlastnímu zrušení datové schránky pak dochází až uplynutím tří let od znepřístupnění datové schránky, a to z důvodu úmrtí či výmazu ze zákonem stanovené evidence.

Žádost o zrušení živnosti na Czech POINT lze podat.

Zrušení živnosti je třeba oznámit živnostenskému úřadu. Tato Žádost o zrušení živnostenského oprávnění je součástí změnového listu. Žádost o zrušení lze provést elektronicky, ale i na Czech POINT. Na Czech POINT je třeba změnový list přinést a požádat o Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72). Za podání se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč. Na provedení změny (výmazu ze živnostenského rejstříku) má úřad 30 dní.

A jaké jsou vůbec výhody datových schránek?

Mnohé záležitosti lze vyřídit elektronicky, dokonce datové schránky dokáží v mnoha ohledech nahradit služby klasické pošty, tj. občan/podnikatel nemusí stát ve frontě na poště, aby si vyzvedl úřední dopis, nemusí stát frontu na finančním úřadě, aby podal daňové přiznání apod., prostřednictvím datové schránky lze také vstoupit do Portálu občana.

Zároveň dochází ke značné finanční úspoře na poštovném jak ze strany státu, tak i držitelů datových schránek. Komunikace se státem a dalšími orgány veřejné správy je pro firmy, podnikatele i občany totiž zdarma. Zpoplatněny jsou pouze osobní a komerční zprávy, jejichž cena je přesto výrazně nižší než za standardní doporučený dopis. Co se týče podnikatelské oblasti, pomocí datové schránky pak lze např. oznamovat změny v živnostenském rejstříku, zasílat aktualit z oblasti živnostenského podnikání, zasílat výpisy z živnostenského rejstříku, elektronicky podat podání ve věcech živnostenského podnikání a v podstatě oznamovat změny a činit další podání ve věcech živnostenského podnikání. Tímto se opět svět digitalizace posune o krok dál a značně se sníží administrativní zátěže podnikatelů.

1. března 2023

Praha, 22. února 2023 – na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT byl vydán výpis s pořadovým číslem 30 miliónů. Stalo se tak na pracovišti advokáta v Brně a jednalo se o autorizovanou konverzi na žádost.

První eGovernmentový systém České republiky poskytl občanům na kontaktních místech veřejné správy neuvěřitelných 30 milionů výpisů! Kdo by to řekl v jeho začátcích, kdy v rámci pilotního provozu se do systému zapojilo pouze několik desítek obcí a zhruba 70 pracovišť České pošty.

Postupně se systém rozrostl a dnes neodmyslitelně patří k základním pilířům českého eGovernmentu. Poskytuje své služby nejenom na kontaktních místech, ale zajišťuje rovněž back-end služby Portálu občana. Nejvíce agend však poskytuje úředníkům veřejné správy na rozhraní CzechPOINT@office.

Málokdo si uvědomuje, že slouží i jako teritoriální helpdesk systému datových schránek. Člověku to dojde až v případě, kdy potřebuje obnovit přístupové údaje k datové schránce, klidně i v Bangkoku. Ano i to patří mezi agendy systému Czech POINT.

I v době digitalizace je a bude pořád určitá skupina občanů, kteří preferují komunikaci s úředníkem. Buď nemůžou nebo neumí pracovat s počítačem. Pro tyto lidi zde bude asistent kontaktního místa Czech POINT s nabídkou svých služeb.

(mre)

22. února 2023

Systém kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, kde občanovi pomáhá při vyřízení žádosti asistent kontaktního místa, brání vzniku tzv. Digitální propasti (Digital Divide). Ta vyjadřuje propast mezi těmi, kteří disponují přístupem k technologiím (jako je internet), a těmi, kteří tento přístup nemají. Resp. propast mezi těmi, co „s počítačem umí“ a těmi co „s počítači neumí“.

Občané, kteří nezvládají moderní IT technologie se nemusí bát, že digitalizace agend veřejné správy jim znemožní v komunikaci s úřady. Od toho je zde právě systém kontaktních míst. Například jenom o mimořádný příspěvek na dítě bylo na Czech POINTech podáno již více než 263.000 žádostí. Žádostí s jejichž podáním pomohli občanům asistenti kontaktních míst.

(mre)

2. února 2023

V souvislosti s další digitalizací procesů veřejné správy dochází rovněž k modernizaci služby autorizované konverze dokumentů. Cílem je, aby služba byla nejen uživatelsky přívětivá, ale též více srozumitelná pro širokou veřejnost, pro koncové uživatele této služby.

Proto správce systému přistoupil k revizi textace doložek a současně s důrazem na zvýšení bezpečnosti celého systému je od ledna příjem i předání (vstup a výstup) elektronických dokumentů pouze prostřednictvím Úschovny Czech POINT, případně lze odeslat výstup z konverze do datové schránky.

Systém Czech POINT bude i nadále rozšiřovat nabídku svých služeb.

11. ledna 2023

Do systému Czech POINT byl implementován formulář umožňující nechat si na kontaktním místě veřejné správy vygenerovat Digitální certifikát EU COVID. Občané tak získávají další snadný a rychlý přístup k tomuto důležitému dokladu, který slouží jako potvrzení o očkování, testování nebo prodělaném onemocnění COVID-19. Digitální certifikát EU COVID generovaný na pobočkách Czech POINT je kompletní a oficiální dokument, který je v souladu s požadavky Evropské unie. Obsahuje všechny relevantní informace. Generování Digitálního certifikátu EU COVID na pobočkách Czech POINT je vhodné pro osoby, které nemají přístup k elektronickým službám, nebo nemají dostatečné digitální dovednosti pro vyřízení certifikátu online. Pobočky Czech POINT poskytují možnost vyřízení certifikátu i pro tyto osoby, čímž zajišťují inkluzivnost a rovný přístup ke službám spojeným s Digitálním certifikátem EU COVID.

Funkcionalita patří pod projekt Czech POINT 2.0 financovaný z prostředků Evropské Unie nástroje NextGenerationEU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

3. ledna 2023

« Předchozí stránkaDalší stránka »