logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní odstávku informačního systému Czech POINT, která proběhne v termínu od 25. 10. 20:00 hod. do 29. 10. 2019 6:00 hod.

Po tuto dobu nebude možné si pořídit žádný výpis ani využít žádnou jinou službu (např. Výpis z rejstříku trestů, Výpis bodového hodnocení řidiče, zřízení nových datových schránek či zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, apod.) na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, ať už na obecním úřadě, na pobočkách České pošty, u notářů apod. Stejně tak nebude v provozu úřednický CzechPOINT@office a nebude možné využít služby JIP/KAAS k přihlášení do řady agendových informačních systémů.

Odstávka informačního systému je nezbytná zejména z důvodu migrace systému na nové technické vybavení.  Doporučujeme veřejnosti, aby si v případě potřeby výpis obstarali mimo uvedenou dobu. Za případné komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu Czech POINTu se tímto omlouváme.

Děkujeme za pochopení,

Ministerstvo vnitra

10. října 2019

Praha, 5. srpna 2019 – byla zřízena milióntá datová schránka. Stalo se tak na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

Systém Czech POINT poskytuje v rámci své nabídky celou škálu podpůrných služeb pro systém datových schránek. Na Czech POINT se lidé obrací, když chtějí požádat o zřízení datové schránky na žádost. Jsou to zpravidla podnikající fyzické osoby a fyzické osoby (občané). Czech POINT pomůže i v případě, kdy uživatel zapomene přístupové údaje ke své schránce. Protože se jedná o státem garantovaný systém doručování, je u obnovení přístupových údajů nezbytná identifikace uživatele podle osobních dokladů a následného ztotožnění v základních registrech.
Pokud ještě nemáte svoji datovou schránku, stačí zajít na nejbližší Czech POINT a požádat o její zřízení. Stačí vám k tomu občanský průkaz nebo cestovní doklad. Pak už se státní správou komunikujete elektronicky.

(mre)

15. srpna 2019

Praha, 14. června 2019 – byl vydán na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT výpis s pořadovým číslem 22 miliónů. Stalo se tak na pracovišti České pošty, s.p. na Havlíčkově náměstí v Humpolci a jednalo se opět o výpis Rejstříku trestů.

Systém Czech POINT slouží opravdu spolehlivě. I přesto, že jeho „výstupem“ je většinou „papír“, případně vyřízení žádosti směrem k úřadu, patří neodmyslitelně k základním službám českého eGovernmentu.

Za posledních 6 měsíců lze ze statistik vyčíst nové trendy potvrzující, že elektronizace ve státní správě ale i v soukromoprávní sféře má dopad i na služby Czech POINT. Nejvíce je to vidět u autorizované konverze na žádost, kde se zvýšila poptávka po konverzi dokumentů z listinné do elektronické formy. Tento nárůst je oproti předchozímu roku téměř o 50%. Rovněž stoupá zájem o zřízení datové schránky na žádost, tedy datovky pro občany nebo podnikající fyzické osoby.

Do budoucna Czech POINT chystá řadu dalších služeb. Služby dostupné on-line např. na Portálu občana tak budou k dispozici i lidem, kteří dávají přednost kontaktnímu místu s úředníkem.

(mre)

18. června 2019

Dovolujeme si Vás upozornit na plánované údržby datových center České pošty, které proběhnou v termínech:

15. 06. 2019 – 16. 06. 2019 od 12:00hod do 20:00hod. následujícího dne
13. 07. 2019 – 14. 07. 2019 od 12:00hod do 02:00hod. následujícího dne

V těchto termínech nebude dostupný systém kontaktních míst veřejné správy Czech POINT na pobočkách České pošty, s.p.
Více informací včetně seznamu a otevírací doby pošt naleznete na www.ceskaposta.cz.

Děkujeme za pochopení.

Tým Czech POINT

11. června 2019

Od začátku dubna začalo Ministerstvo dopravy rozesílat majitelům aut do datové schránky Informaci o konci platnosti technické prohlídky u vozidla, a to 60 dnů před vlastním uplynutím platnosti. Tato informace je zaslána na základě zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění § 40 odst. 6.

MD ČR tak využilo potenciál českého eGovernmentu a nabídlo majitelům vozidel novou, velmi užitečnou službu.

Kdo ještě nemá datovou schránku, může si o její zřízení zažádat na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy.

(mre)

3. května 2019

28. března 2019 – to bylo přesně 12 let, co byl spuštěn jeden z pilířů českého eGovernmentu – systém kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

Na jeho služby se mohou spolehnout jak občané, kteří nedovedou s úřady komunikovat elektronicky a chodí si na kontaktní místa pro výpisy, tak ti kteří to „elektronicky umí“ a o výpisy žádají prostřednictvím Portálu občana.

Stejně tak Czech POINT spolehlivě slouží prakticky každému úřadu v naší republice, které se díky jeho službám dostanou třeba k údajům ze základních registrů, zapisují matriční události, autorizovaně konvertují dokumenty, zejména z listinné do elektronické podoby. Městské policii zase umožňuje přístup do systému PČR Pátrání po osobách a Pátrání po vozidlech.
Czech POINT už také neodmyslitelně patří k volbám. Díky propojenému datovému fondu základních registrů a rozhraní CzechPOINT@office mají volební komise v okrscích k dispozici prostřednictvím agendy Žádost o vydání seznamu voličů aktuální seznamy voličů ke konkrétnímu datu voleb.

Od startu datových schránek slouží také jako „HelpDesk“ Informačního systému datových schránek. Na Czech POINTu může občan např. zažádat o zřízení datové schránky.

(mre)

9. dubna 2019

Březen 2019. Počet kontaktních míst veřejné správy se rozšířil o dalších osm míst. Nově mají občané k dispozici Czech POINT v Indii, Keni, Libanonu, Číně, Kazachstánu, Japonsku, Moldavsku a Srbsku. Pokud se našinec ocitne v Dillí, Nairobi, Bejrútu, Pekingu, Šanghaji, Astaně, Tokiu, Kišiněvě nebo Bělehradu, případně v okolí těchto měst, může se spolehnout, že na velvyslanectví České republiky najde Czech POINT. Nyní už na 57 zastupitelských úřadech po celém světě.

Kromě našich spoluobčanů, kteří zde pracují na zastupitelských úřadech, se do těchto zemí každoročně dostane mnoho našich spoluobčanů. Někteří za byznysem, jiní třeba na dovolenou. Všichni mají jistotu, že pokud budou potřebovat služby kontaktního místa veřejné správy, mají se kam obrátit.

Tuto možnost mohou využít například při podání žádosti o voličský průkaz. Případně pokud zapomenou přístupové údaje do své datové schránky a potřebují je obnovit. Anebo se najdou i tací, kteří využijí kontaktní místo k podání žádosti o zřízení datové schránky, aby mohli řešit případné nenadálé situace, které by jinak vyžadovaly okamžitý návrat do vlasti. Czech POINT jim pomůže vyřešit problémy on-line.

(mre)

13. března 2019

Únor 2019. Z on-line nabízených služeb je nejvíce poptávanou výpis bodového hodnocení řidiče. Na tom by nebylo nic divného, ale jak ukazují letošní statistiky, o body se zajímá skutečně hodně řidičů.

Výpis bodového hodnocení řidiče je zdarma dostupný všem fyzickým osobám s vlastní datovou schránkou už od srpna 2015. Díky spuštění Portálu občana v červenci 2018 došlo k další propagaci této služby. Okamžitě se to odrazilo na počtech vydaných výpisů. Pokud se udrží stávající tempo, bude letos vydáno on-line více výpisů než za předchozí dva roky dohromady.

Každý řidič se může snadno dostat do situace, kdy ho trestné body neminou. Díky službě Czech POINT má přehled o svém „bodovém kontě“. Počet výpisů bude určitě přibývat, vždyť každým rokem se zvyšuje počet fyzických osob vlastnících datovou schránku.

(mre)

13. února 2019

16. ledna 2019 byl na webu Czech POINT opět spuštěn Seznam orgánů veřejné moci. Najdete ho v sekci Veřejnost/SOVM. V seznamu jsou k dispozici údaje o orgánech veřejné moci a dalších subjektech, které jsou o těchto subjektech vedeny v Jednotném identitním prostoru Czech POINT.

Občan má možnost snadno zjistit základní údaje o orgánech veřejné moci, kontaktní osoby, informace dle §5 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zřizované organizace a působnost v agendách. Seznam OVM vede údaje o orgánech státní správy, samosprávy, ostatních orgánech veřejné moci, soudních exekutorech a notářích. Seznam orgánů veřejné moci je rovněž k dispozici ve formě otevřených dat ve strojově čitelném formátu.

(mre)

29. ledna 2019

Praha, 20. prosince 2018 – byl vydán na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT výpis s pořadovým číslem 21 miliónů. Stalo se tak na pracovišti Statutárního města Jihlava a jednalo se o Autorizovanou konverzi na žádost.

Stalo se už pravidlem, že zhruba každého půl roku se zvýší počet vydaných výpisů na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT o další milión. Nyní se tohle číslo přehouplo už přes 21 miliónů.

Výstupem tohoto eGov systému je ve většině případů sice „papír“, ale je to papír s právním účinkem, který lze použít pro další řízení. Ať už se jedná o soukromoprávní řízení nebo vůči veřejné správě. Hlavním přínosem je úspora času občanů. Nemusí obcházet různé úřady, co potřebují, vyřídí na jednom místě. A to kdekoliv na území České republiky, nebo na mnoha zastupitelských úřadech po celém světě.

Po spuštění Portálu občana se mezi populární agendy Czech POINT zařadila Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby. Občané s novým eOP tak rozšiřují skupinu uživatelů datových schránek, což vyplývá i ze statistik výpisů. Například počet výpisů z bodového hodnocení řidiče vzrostl o více než 40 %.

Czech POINT je garantem dodržení rovného přístupu pro všechny. Když někdo neumí anebo prostě nemůže využít on-line přístup ke službám veřejné správy, vždy je mu k dispozici jedno z více než 7.320 kontaktních míst veřejné správy.

(mre)

20. prosince 2018

« Předchozí stránkaDalší stránka »