logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Systém kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, kde občanovi pomáhá při vyřízení žádosti asistent kontaktního místa, brání vzniku tzv. Digitální propasti (Digital Divide). Ta vyjadřuje propast mezi těmi, kteří disponují přístupem k technologiím (jako je internet), a těmi, kteří tento přístup nemají. Resp. propast mezi těmi, co „s počítačem umí“ a těmi co „s počítači neumí“.

Občané, kteří nezvládají moderní IT technologie se nemusí bát, že digitalizace agend veřejné správy jim znemožní v komunikaci s úřady. Od toho je zde právě systém kontaktních míst. Například jenom o mimořádný příspěvek na dítě bylo na Czech POINTech podáno již více než 263.000 žádostí. Žádostí s jejichž podáním pomohli občanům asistenti kontaktních míst.

(mre)

2. února 2023

V souvislosti s další digitalizací procesů veřejné správy dochází rovněž k modernizaci služby autorizované konverze dokumentů. Cílem je, aby služba byla nejen uživatelsky přívětivá, ale též více srozumitelná pro širokou veřejnost, pro koncové uživatele této služby.

Proto správce systému přistoupil k revizi textace doložek a současně s důrazem na zvýšení bezpečnosti celého systému je od ledna příjem i předání (vstup a výstup) elektronických dokumentů pouze prostřednictvím Úschovny Czech POINT, případně lze odeslat výstup z konverze do datové schránky.

Systém Czech POINT bude i nadále rozšiřovat nabídku svých služeb.

11. ledna 2023

Do systému Czech POINT byl implementován formulář umožňující nechat si na kontaktním místě veřejné správy vygenerovat Digitální certifikát EU COVID. Občané tak získávají další snadný a rychlý přístup k tomuto důležitému dokladu, který slouží jako potvrzení o očkování, testování nebo prodělaném onemocnění COVID-19. Digitální certifikát EU COVID generovaný na pobočkách Czech POINT je kompletní a oficiální dokument, který je v souladu s požadavky Evropské unie. Obsahuje všechny relevantní informace. Generování Digitálního certifikátu EU COVID na pobočkách Czech POINT je vhodné pro osoby, které nemají přístup k elektronickým službám, nebo nemají dostatečné digitální dovednosti pro vyřízení certifikátu online. Pobočky Czech POINT poskytují možnost vyřízení certifikátu i pro tyto osoby, čímž zajišťují inkluzivnost a rovný přístup ke službám spojeným s Digitálním certifikátem EU COVID.

Funkcionalita patří pod projekt Czech POINT 2.0 financovaný z prostředků Evropské Unie nástroje NextGenerationEU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

3. ledna 2023

Dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní výluku informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu od 31. prosince 2022, 0:00 hod. do 2. ledna 2023, 23:59 hod.


Po tuto dobu budou zcela nedostupné služby CzechPOINT@home na Portálu veřejné správy (např. Žádost o výpis z Rejstříku trestů do datové schránky, Výpis bodového hodnocení řidiče). Na kontaktních místech veřejné správy (na úřadech, pobočkách České pošty, Hospodářské komory, u notářů atd.) v tomto období nebudou dostupné veškeré služby související s datovými schránkami (např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o znepřístupnění datové schránky) a dále také služby, které odesílají výstupy či přijímají vstupy pomocí datové schránky.


Odstávka informačního systému je nezbytná kvůli obnově technologické infrastruktury a související migraci dat. Za komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu ISDS a tím i některých služeb a částí systému Czech POINT se tímto omlouváme.

14. prosince 2022

Nově upravená webová služba automatizované autorizované konverze je nyní schopna autentizovat klientskou aplikaci každého oprávněného a schváleného subjektu. Subjekt provozující klientskou aplikaci musí používat speciální papíry se zajišťovacími prvky, a je tedy potřeba se striktně řídit dle Přílohy č. 2 Provozního řádu Czech POINT.  Automatizovaná autorizovaná konverze elektronického dokumentu do dokumentu listinného funguje tak, že zaregistrovaná klientská aplikace zasílá webové službě ke kontrole vstupní elektronický dokument. Po úspěšné kontrole připojí k dokumentu ověřovací doložku, opatří jej elektronickým zajišťovacím prvkem v záhlaví a zápatí dokumentu a vrátí klientské aplikaci, která zajistí vytištění obdrženého dokumentu na speciální papír se zajišťovacími prvky.

Funkcionalita patří pod projekt Czech POINT 2.0 financovaný z prostředků Evropské Unie nástroje NextGenerationEU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

8. prosince 2022

Agenda autorizované konverze dokumentů slouží již od roku 2009.

Zajímavá je statistika konverze z moci úřední. To je konverze dokumentů prováděná na úřadech s využitím konverzní agendy systému Czech POINT. Počet konverzí z listinné do elektronické formy v prvních letech provozu této agendy často překročil hranici půl milionu konverzí za měsíc. Toto číslo se v průběhu času postupně snižovalo a v letošním roce měsíční počty nedosahují ani 200 tisíc konverzí. Z toho lze soudit, že úřady, které tuto agendu využívají mají méně listinných vstupů než např. před deseti lety. Proč?

Lze předpokládat, že občané ale i firmy pro komunikaci s veřejnou správou mnohem častěji využívají on-line služby. Úřadům již neposílají listinné dokumenty, ale žádosti v elektronické formě.

To je dobrá zpráva o stavu digitalizace naší země.

(mre)

8. prosince 2022

S radostí Vám oznamujeme, že se Czech POINT zařadil mezi projekty čerpající finanční podporu z nástroje Evropské Unie NextGenerationEU prostřednictvím Národního plánu obnovy. Jedním z cílů tohoto finančního nástroje, jež vznikl v reakci na pandemii COVID-19, je podpora digitalizace státní správy. 

Jelikož se díky NextGenerationEU podaří vytvořit hned několik nových funkcionalit, nese projekt označení Czech POINT 2.0.

30. listopadu 2022

V poslední době se všude píše o digitalizaci. Jak ale reálně ověřit, že občané mají o on-line komunikaci s veřejnou správou skutečně zájem?

Úřady statistiky nikde neuvádějí. Přesto jeden takový zdroj existuje. Je to statistika služeb poskytovaných systémem Czech POINT na rozhraní CzechPOINT@home. Front-end těchto služeb je na Portálu občana.

V roce 2021 bylo on-line vydáno 54.070 výpisů – zejména Rejstřík trestů a Bodové hodnocení řidiče. V letošním roce bylo hranice 54.000 on-line vydaných výpisů dosaženo již na konci října. Stále stoupající tendence naznačuje, že občané mají o on-line služby zájem a stále víc a víc je využívají. Systém Czech POINT poskytované služby stále zdokonaluje a rozšiřuje.

(mre)

31. října 2022

Praha, 29. září 2022 – na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT byl vydán výpis s pořadovým číslem 29 miliónů. Stalo se tak na notářském pracovišti v Praze 6 a jednalo se o autorizovanou konverzi na žádost.

Jeden z nejznámějších informačních systémů veřejné správy, který využívají lidé upřednostňující kontakt s úředníkem, nebo dávají jednoduše přednost listinným dokumentům, je i po 15 letech svého provozu stále v oblibě. Občané ho využívají v poslední době dokonce častěji než v „předcovidové“ době.

V srpnu a září patřila mezi nejvíce využívané agendy žádost o mimořádný příspěvek. Předčila dokonce výpis z Rejstříku trestů, který byl doposud vůbec nejčastěji vydávaným výpisem. Žádost o mimořádný příspěvek je, na rozdíl od ostatní stálé nabídky agend tohoto systému, pouze dočasná, bude fungovat po dobu možnosti čerpání mimořádného příspěvku. Nicméně zároveň prokázala mimořádnou vlastnost tohoto informačního systému, adaptovat prakticky jakoukoliv životní situaci a nabídnout v nejširší pobočkové síti dostupnost libovolné agendy veřejné správy.

V dnešní době, kdy je jedním z nejčastěji skloňovaných slov vládních představitelů digitalizace, si může člověk položit otázku – potřebujeme ještě vůbec Czech POINT? Samozřejmě, že ano. I když výstupem systému je většinou listina, jedná se o neodmyslitelnou součást digitalizace veřejné správy, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Jak jinak by se k dokumentům dostali občané, kteří neumí nebo nemohou pracovat on-line?

(mre)

29. září 2022

V srpnu systém Czech POINT přijal za pouhých 14 dnů více než 105 tisíc podání žádostí o mimořádný příspěvek na dítě. Agenda byla nasazena 15. srpna a hned od prvního dne byla hojně využívána občany. Přitom agenda není dostupná na všech kontaktních místech.

Dalo se očekávat, že na Czech POINT přijdou zažádat o příspěvek ti žadatelé, kteří nemají eIdentitu, nebo jim prostě vyhovuje více osobní kontakt s úředníkem.

Počet přijatých žádostí za prvních 14 dnů existence agendy potvrzuje správnost rozhodnutí, umožnit příjem žádostí na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. Je vidět, jak je Czech POINT pro občany užitečný, jak zvládne jakoukoliv další agendu.

Srpen se tak stal i absolutním rekordmanem v počtu výpisů, nebo lépe řečeno provedených úkonů na kontaktních místech, když se počítadlo zastavilo na čísle 310.503.

(mre)

1. září 2022

« Předchozí stránkaDalší stránka »