logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Autentizační služby Jednotného identitního prostoru (JIP/KAAS) nově umožňují, aby se uživatelé externích agendových informačních systémů přihlašovali mj. i pomocí elektronických prostředků v nabídce Národního bodu pro autentizaci a identifikaci (zkráceně NIA). Správce systému, který je registrován pro využití autentizačních služeb JIP, si s ohledem na bezpečnostní politiku systému v prostředí aplikace Správa dat zvolí, jaké přihlašovací metody svým uživatelům povolí. Na výběr má tyto kombinace:

Nativní přihlašovací metody JIP:
• jméno / heslo
• jméno / heslo / certifikát
• jméno / heslo / jednorázový kód
Přihlášení pomocí NIA:
• úroveň důvěry "značná"
• úroveň důvěry "vysoká"

Nabídka elektronických prostředků pro přihlášení v nabídce NIA je průběžně rozšiřována. Počátkem roku 2021 očekáváme příchod tzv. bankovní identity, což v praxi znamená, že bude možné k přihlášení cestou NIA využít i způsoby, kterými se dosud uživatelé přihlašují k elektronickému bankovnictví. Zároveň bude pro přihlášení cestou NIA upravena i mobilní aplikace „Mobilní klíč“, která je dosud vyhrazena pro potřeby datových schránek. Aktuální seznam podporovaných prostředků naleznete na stránce Seznamu poskytovatelů identit.

Agendové informační systémy, které využívají autentizační služby JIP, nemusí pro využití přihlašovacích metod NIA nic měnit. Aplikační rozhraní pro ně zůstává nezměněné, stejně jako rozsah identifikačních a autorizačních údajů, které službami KAAS získávají.

26. října 2020

Kdo měl na jaře datovku, toho nouzový stav a zavřené úřady či školy nijak nezaskočily. Mohl s nimi komunikovat v klidu z pohodlí domova. Ať už to byla žádost o pětadvacítku, ošetřovné nebo jakákoliv jiná žádost či podání vůči veřejné správě, vše zařídil jednoduše datovkou.

Přitom bylo zcela jedno, zda má úřad omezené návštěvní hodiny, zavřeno nebo jsou všichni v karanténě. Majitel datovky má ihned k dispozici doručenku o prokazatelném doručení na úřad. A právě dodržení lhůty podání v mnoha případech rozhodovalo.

Pokud tedy ještě nemáte svoji datovku, neváhejte a zažádejte o její zřízení na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT (úřad, pošta) dřív, než budete muset zase zůstat doma se školákem nebo v karanténě. Na úřad se pak nemusíte dlouho dostat a můžete prošvihnout termín nějakého podání, nebo možnost podat třeba žádost o podporu.

(mre)

29. září 2020

Pohled do statistik CzechPOINT@home, tedy on-line výpisů z informačních systémů dostupných na Portálu občana ukazuje, jak nouzový stav z jara letošního roku vyvolaný COVID-19 ovlivnil potřeby firem i občanů.
Je to dobře vidět na počtech výpisů z Veřejného a Živnostenského rejstříku. U obou již bylo na konci července dosaženo vyšších čísel než za celý loňský rok. Rovněž počty výpisů z Rejstříku trestů jak fyzických, tak právnických osob jsou ve srovnání s předchozím rokem vyšší. Mnoho firem tak efektivně využilo on-line eGovernment služby, aby získaly potřebné doklady k žádostem o státní pomoc či dotace.

(mre)

24. srpna 2020

Upozorňujeme tímto na novou verzi Provozní dokumentace Czech POINT. Změněna byla především Příloha 1 Provozního řádu týkající se SW vybavení. Systém Czech POINT nadále podporuje pouze operační systém Microsoft Windows verze 10 a vyšší. V případě, že máte starší typ operačního systému je nutné jej pro práci s projektem Czech POINT, ale i v zájmu Vaší bezpečnosti, co nejdříve aktualizovat.

5. srpna 2020

Je to vidět taky na počtech žádostí o zřízení datových schránek fyzických osob. Za první pololetí letošního roku jich bylo zřízeno víc než za celý minulý rok. Popularitě on-line komunikace nahrál nouzový stav, kdy byl omezen provoz mnoha úřadů a přitom občané museli řešit své záležitosti.

Datovou schránku lze zřídit už i on-line, stačí k tomu eOP s aktivovaným čipem. Musíme rovněž  poděkovat i Svazu měst a obcí ČR, který vyzval obce k prodloužení úředních hodin kontaktních míst veřejné správy Czech POINT. Stejně tak i vedení obcí, které vyzvaly občany – zajděte jednou na Czech POINT, zřiďte si datovou schránku a pak už k nám fyzicky nemusíte. Vše zařídíte elektronicky, pohodlně z domova.

(mre)

1. července 2020

V rámci pravidelných bezpečnostních aktualizací projektu Czech POINT plánujeme ukončení dosluhujících šifrovacích sad v protokolu TLS. Podpora šifrovacích sad používajících HMAC SHA-1 bude ukončena 22. 7. 2020. Šifry, které již nebude možné po tomto datu využít k připojení do Czech POINTu ani v JIP/KAAS, jsou:

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014)
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013)
  • TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x39)
  • TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x33)

Tyto šifrovací sady již klienti projektu Czech POINT prakticky nepoužívají, neboť jsou v novějších aplikacích nahrazeny aktuálními šifrovacími sadami protokolu TLSv1.2. Správci aplikací stávajících uživatelů byli upozorněni a tedy k tomuto datu bude přechod bez potíží pro všechny uživatele systému.

27. května 2020

V dubnu bylo podáno 19.362 žádostí o zřízení datové schránky na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. Je to úžasné číslo. Celkem bylo od začátku roku podáno více než 46 tisíc žádostí, což pro srovnání představuje téměř 80% všech žádostí za celý rok 2019.

Motivem byl nouzový stav, kdy se ukázalo, že komunikace s úřady prostřednictvím datovky je nejenom pohodlná a bezpečná, ale i „zdraví bezpečná – bezkontaktní“.

Místo běhání po úřadech a vyřizování různých žádostí stačí zajít jednou na Czech POINT, nechat si zřídit datovou schránku a pak už komunikovat jenom on-line. Včetně využití služeb Portálu občana, jako například žádost o výpis z Rejstříku trestů nebo bodové hodnocení řidiče. Datovkou pomáháte nejenom sobě ale i úřadům.

(mre)

5. května 2020

Nově mohou na Czech POINTu občané získat Výpis elektronických receptů pacienta. Lékový záznam poskytne žadateli přesný přehled o tom, jaké léky mu byly předepsány a vydány, kdy, kým a v jakém množství.  


Nová služba tak napomůže zkvalitnit zdravotní péči a vyloučit případná pochybení při ordinaci další medikace, když si třeba nejsme jisti, jaké léky jsme užívali.  


O výpis si může žádat fyzická osoba na sebe, případně i rodič, jakožto zákonný zástupce dítěte do 18 let věku, i zmocněná osoba. Zastoupení i zmocnění je nutné doložit příslušnými doklady.

Za výpis se hradí správní poplatek 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další. 

16. dubna 2020

Jak jste možná zaznamenali, průkazy totožnosti, jejichž platnost skončila po 01.03.2020, jsou dle Usnesení vlády po dobu nouzového stavu použitelné i nadále pro prezenční ověření totožnosti – například při kontrole ze strany Policie apod. Dovolujeme si tímto upozornit, že uvedené opatření však nelze aplikovat při žádostech na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, protože v přidružených informačních systémech nebyly provedeny úpravy, které by zajistily prodloužení platnosti průkazů totožnosti.  Číslo takového dokladu není v Registru obyvatel již evidováno a občana nelze v informačním systému ztotožnit. Pro vyřízení žádosti musí žadatel předložit jiný doklad, např. cestovní pas.

Děkujeme za pochopení,

Ministerstvo vnitra,
správce systému Czech POINT

26. března 2020

Pokud Vás zlobí paměť a potřebujete občas resetovat heslo Vaší datové schránky, nezbyde, než zajít na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. Po kontrole totožnosti Vám bude heslo resetováno a vygenerováno nové. To Vám bude zasláno elektronicky tzv. virtuální obálkou.

Jednou to zvládnete, ale co když se to stane opět? I z toho je cesta – mobilní klíč. Tato aplikace slouží ke snadnému a bezpečnému přístupu k Vaší datové schránce. Stačí k tomu mobil nebo tablet s Androidem nebo Apple iOS.

Aplikace Mobilní klíč je dostupná na App Store i Google Play.

(mre)

25. března 2020

« Předchozí stránkaDalší stránka »