logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Jak jste možná zaznamenali, průkazy totožnosti, jejichž platnost skončila po 01.03.2020, jsou dle Usnesení vlády po dobu nouzového stavu použitelné i nadále pro prezenční ověření totožnosti – například při kontrole ze strany Policie apod. Dovolujeme si tímto upozornit, že uvedené opatření však nelze aplikovat při žádostech na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, protože v přidružených informačních systémech nebyly provedeny úpravy, které by zajistily prodloužení platnosti průkazů totožnosti.  Číslo takového dokladu není v Registru obyvatel již evidováno a občana nelze v informačním systému ztotožnit. Pro vyřízení žádosti musí žadatel předložit jiný doklad, např. cestovní pas.

Děkujeme za pochopení,

Ministerstvo vnitra,
správce systému Czech POINT

26. března 2020

Pokud Vás zlobí paměť a potřebujete občas resetovat heslo Vaší datové schránky, nezbyde, než zajít na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. Po kontrole totožnosti Vám bude heslo resetováno a vygenerováno nové. To Vám bude zasláno elektronicky tzv. virtuální obálkou.

Jednou to zvládnete, ale co když se to stane opět? I z toho je cesta – mobilní klíč. Tato aplikace slouží ke snadnému a bezpečnému přístupu k Vaší datové schránce. Stačí k tomu mobil nebo tablet s Androidem nebo Apple iOS.

Aplikace Mobilní klíč je dostupná na App Store i Google Play.

(mre)

25. března 2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 zavádíme možnost získat výpis z Rejstříku trestů i v dalším jazyce Evropské unie. Poplatek za vydání výpisu zůstává nezměněn ve výši 100 Kč. 

Žadatel získá obvyklý výpis v českém jazyce a k němu dále také standardizovaný formulář v jednom konkrétním jazyce EU, který si zvolil. Výhodu pro klienty představuje zejména to, že dle platného nařízení lze získaný výpis přímo použít v jiné členské zemi, aniž by ho bylo nutné překládat a legalizovat na zastupitelském úřadě. 

Služba je dostupná od 19. března 2020.

19. března 2020

Česká republika je v nouzovém stavu. Přesto je systém Czech POINT a jeho služby stále dostupný.

Jeho služby jsou k dispozici občanům na kontaktních místech veřejné správy. I když provoz některých úřadů je omezen, pořád je otevřena většina z více než 7.300 pracovišť Czech POINT. V zahraničí jich máme už přes stovku. Ze statistik je vidět, že poptávka je prakticky stejná jako před vyhlášením nouzového stavu. Zajímavý je rovněž počet žádostí o zřízení datové schránky. Občané prostě potřebují průběžně řešit své normální životní situace a Czech POINT jim v tom pomáhá.

Rozhraní CzechPOINT@office sloužící úředníkům využilo například Ministerstvo zdravotnictví pro autorizovanou konverzi z moci úřední, když listinný originál Rozhodnutí o dočasném povolení léčivého přípravku Remdesivir podepsaný náměstkem ministra zdravotnictví profesorem Prymulou konvertovalo do elektronické podoby, kterou následně publikovalo na svém webu.

Czech POINT je jedním ze systémů kritické infrastruktury státu, jeho služby budou všem neustále k dispozici, včetně podání na Portálu občana.

(mre)

18. března 2020

Ano, takhle nějak by měl znít aktuální titulek na webech vlády, ministerstev vnitra a zdravotnictví a dalších resortů, který by ukázal výhody datové schránky fyzické osoby.

V běžném životě občan nedovede správně vyhodnotit, zda mít nebo nemít datovou schránku. Teprve v případě nenadálé potřeby komunikace s úřady jinou než prezenční formou, dochází k přehodnocení situace. Ať už je to v případě dovolené v zahraničí nebo pobytu v nemocnici, pokud občan nechce např. prošvihnout termíny podání, zřizuje si datovou schránku. Pak už je skutečně jedno, zda je v Čechách nebo na opačném konci světa, k informacím se díky datovce dostane vždy.

Co kdyby finanční úřad omezil na konci měsíce provoz na podatelnách? Jak by pak tisíce občanů podalo přiznání k dani z příjmu? Řekněme si to na rovinu. Asi těžko. Přitom stačí tak málo. Zajít na nejbližší kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT, zažádat o zřízení datové schránky fyzické osoby a nezapomenout přitom o zaslání primárních přístupových údajů tzv. virtuální obálkou. Pak už nemusíte na poštu, přístupové údaje vám budou doručeny elektronicky.

Přiznání k dani z příjmu pak podáte v klidu, z pohodlí domova a „nikdo Vám nebude přitom dýchat ve frontě na záda“.

Nyní v době mimořádných opatření, kdy je do konce března zrušena výuka na českých školách a řada firem je nucena zavádět různá opatření, aby vůbec přežila, poptávka po datovkách roste.

Kdo už datovku má, vyzrál na karanténu.

(mre)

11. března 2020

V lednu bylo na kontaktních místech Czech POINT podáno více než 9.300 žádostí o zřízení datové schránky, což je druhé nejvyšší číslo za dobu existence systému. Je to součet žádostí fyzických i podnikajících fyzických osob. Současně ze statistik vyplývá, že počet nových datových schránek v posledním roce postupně roste.

Czech POINT zajištuje pro ISDS nejenom vyřízení žádostí o zřízení datové schránky. Další hojně využívanou službou je zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Zpočátku se ozývaly hlasy, proč je nutno pro obnovení přístupových údajů chodit na Czech POINT. Postupně ale odezněly a uživatelé datovek pochopili, že pokud se mohou svými přístupovými údaji z datovky hlásit i k jiným informačním systémům, je to pro jejich vlastní bezpečnost. Na rozdíl od jiných webů, kde lze přístupové údaje resetovat a znovu nastavit, je ISDS systémem kritické informační infrastruktury a řídí se pravidly jak podle zákona o kybernetické bezpečnosti tak nařízením eIDAS. Proto si zaslouží vyšší bezpečnost a identifikaci uživatele podle jeho osobních dokladů včetně ztotožnění vůči základním registrům při každém obnovení přístupových údajů.

(mre)

3. února 2020

Praha, 16. prosince 2019 – byl vydán na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT výpis s pořadovým číslem 23 miliónů. Stalo se tak na pracovišti notáře v Praze a jednalo se o výpis Obchodního rejstříku.

Stalo se už pravidlem, že co půl roku je vydán na kontaktních místech veřejné správy další milión výpisů. Je to neuvěřitelné číslo, které představuje kromě samotných výpisů zejména velkou časovou úsporu, a to jak na straně obyvatel, tak na straně úředníků.

Vydání výpisu na kontaktním místě zabere v průměru 5 minut. Takže vydání 1 miliónů výpisů zabere zhruba 10 tisíc pracovních dnů o délce 8 hodin. Pokud by nebyl Czech POINT, museli by to zvládat úředníci – zaměstnanci provozovatelů konkrétních informačních systémů, ze kterých jsou výpisy poskytovány. To by nejspíš tyto úřady úplně paralyzovalo.

Těžko odhadnout, kolik času ušetří občan tím, že nemusí pro výpis na konkrétní úřad, často do hlavního města, ale stačí mu využít službu nejbližšího Czech POINTu. Kdyby to byla pouze 1 hodina ušetřeného času na jeden výpis, pak 1 milión výpisů představuje úsporu času obyvatel 46 tisíc dnů! Za celou dobu provozu systému Czech POINT to při 23 miliónech výpisů pak činí 2.625 let ušetřeného času obyvatel, většinou v produktivním věku.

(mre)

17. prosince 2019

V souvislosti s vývojem v oblasti kryptografie bude v prostředí informačního systému Czech POINT k 4. 3. 2020 ukončena podpora starých verzí kryptografických komunikačních protokolů TLS (Transport Layer Security) ve verzi 1.0 a 1.1. 

Do té doby si všichni uživatelé s pomocí svých dodavatelů musí zajistit aktualizaci programového vybavení tak, aby pro komunikaci s IS Czech POINT využívali protokol TLS ve verzi 1.2. Pro testování nutných úprav je možné využít testovací prostředí Czech POINT, kde byla podpora starších verzí TLS již vypnuta. Běžných uživatelů webových aplikací Czech POINT, ať už na kontaktních místech veřejné správy nebo v rámci úřadů, se změna pravděpodobně vůbec nedotkne, protože aktuální verze operačních systémů a internetových prohlížečů již automaticky preferují novější protokol. Případné dopady lze očekávat v oblasti napojení externích aplikací na aplikační rozhraní IS Czech POINT, jako je autentizace pomocí JIP/KAAS, rozhraní pro autorizovanou konverzi a rozhraní pro spisové služby. 

V případě potřeby je možné kontaktovat helpdesk Czech POINT na tel. čísle 222 13 13 13 nebo emailem na adresu helpdesk@czechpoint.cz.

Ministerstvo vnitra
správce Czech POINT

5. prosince 2019

Czech POINT se konečně dočkal! Po 9 letech dostal nový výkonný hardware. V průběhu předem ohlášené odstávky ve dnech 25.10. – 29.10. proběhla kompletní migrace Centrály Czech POINT ze starého hardware na nový umístěný v novém datovém centru, včetně integrace na služby CMS2. Projekt realizoval smluvní partner MVČR společnost NEWPS.CZ s.r.o. ve spolupráci se Software602 a.s. a NAKIT s.p.

Nešlo přitom pouze o „přesunutí dat“ na novou instalaci Centrály Czech POINT. V průběhu odstávky byla provedena celá řada činností a věřte, nebylo jich málo. Rovněž musela být otestována napojení na všechna rozhraní. Jsou to např. služby základních registrů, datových schránek, Egon Service Bus, číselníky, matriky, soudy, ohlašovny, obce, kvalifikované časové razítko a rovněž všechny informační systémy, ze kterých Czech POINT poskytuje výpisy. Stejně tak musely být otestovány autentizační a autorizační služby Jednotného identitního prostoru, které využívá více než 400 systémů veřejné správy, například ISUI, ISoSS, Registr smluv, Registr řidičů, Registr vozidel atd.

Migrace dopadla úspěšně, opona byla zvednuta dokonce o 16 hodin dříve proti plánu. Správce Centrály CzP by i touto cestou rád poděkoval správcům připojených agendových informačních systémů za spolupráci.

(mre)

4. listopadu 2019

V průběhu odstávky projektu Czech POINT dojde ke změně IP adres, pod kterými jsou služby projektu dostupné klientům. Bližší informace naleznete zde.

21. října 2019

« Předchozí stránkaDalší stránka »