logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

eLegalizace, neboli úřední ověření vstupního elektronického dokumentu, je obdobou ověřování pravosti vlastnoručního podpisu na fyzické listině (tedy tzv. ověřený podpis). Jelikož se elektronický dokument nepodepisuje přímo před ověřovatelem, technicky se jedná o ověření pravosti elektronického podpisu žadatele na dokumentu v elektronické podobě, který žadatel uznal za vlastní. 

Stejně jako u ověřeného podpisu se eLegalizací nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v elektronickém dokumentu ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah dokumentu neodpovídá. 

Při eLegalizaci je možné ověřit elektronický podpis 

  • „prostý“ elektronický podpis (vytvořený ve wordu, v pdf, scan podpisu apod.), 
  • zaručený elektronický podpis (komerční i kvalifikovaný za podmínky, že není porušena integrita dokumentu). 

Vstupním dokumentem, elektronickým dokumentem, na němž se vyskytuje elektronický podpis, který je potřeba ověřit, je dokument ve formátu PDF/A. Výstupním dokumentem je elektronická doložka, technologicky spojená se vstupním dokumentem. Pro prokázání, že na vstupním dokumentu došlo k ověření podpisu, je zapotřebí vždy předložit (respektive odeslat) oba dokumenty (vstupní elektronický dokument i s ním „svázanou“ elektronickou doložku). Logika je obdobná jako u předkládání fyzických dokumentů. 

Předání elektronického dokumentu k eLegalizaci probíhá prostřednictvím Úschovny Czech POINT. Na stejném místě si poté žadatel stáhne i elektronickou doložku. 

Provedení eLegalizace lze ověřit na stránce https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/legalizace/search.do

eLegalizace se provádí na žádost a je určena pro širokou veřejnost. eLegalizaci provádějí kontaktní místa veřejné správy – Czech POINT, které jsou zároveň úřady k pověřeni legalizací a vidimací, včetně Hospodářské komory ČR a Pošty s.p. na základě zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinnou a o ověření pravosti podpisu a o změně některých zákonů /zákon o ověřování/ – ne tedy každé Kontaktní místo veřejné správy Czech POINT eLegalizaci provádí. 

Poplatek za eLegalizaci je 50,- Kč za ověření jednoho podpisu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní službu, připravili jsme pro vás metodiky ke stažení ve formátu PDF: