logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

K 1. 4. 2023 přechází Informační systém Czech POINT a spolu s ním veškeré povinnosti k tomuto systému pod správu Digitální a informační agentury (DIA). Tento nový ústřední správní úřad vznikl novelou zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.

Kontaktní osoby zůstávají stejné (včetně telefonního čísla na helpdesk), pouze se mění doména za e-mailovou adresou z @mvcr.cz na @dia.gov.cz, adresa webu Czech POINT zůstává zachována. Organizace provádění zkoušek z autorizované konverze zůstává na Institutu pro veřejnou správu. Po praktické stránce se změna projeví v textaci některých výstupů – zejména žádostí, na kterých je do 31.3.2023 uvedeno Ministerstvo vnitra.

Od kontaktních míst není požadována žádná součinnost. V souvislosti s převodem neočekáváme žádné provozní komplikace, vše by mělo fungovat stejně jako obvykle.

29. března 2023