logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

a | c | d | e | f | g | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | u | v | w | z | Ú | Č | Ž
Zobrazit vše
Jednotný identitní prostor - JIP -  JIP zabezpečuje procesy spojené se správou uživatelů informačního systému. JIP zabezpečuje procesy spojené se správou uživatelů informačního systému. JIP je zabezpečené adresářové úložiště s ověřenými a autorizovnými informacemi o orgánech veřejné moci, jejich uživatelích a jimi registrovaných AIS s přístupem do Základních registrů a do KAAS (Katalogu autentizačních a autorizačních služeb).
Informace v JIP jsou editována prostřednictvím
  1. elektronických formulářů pro správu údajů o subjektu a lokálních administrátorů
  2. webového administračního rozhraní Správy dat, nebo prostřednictním webových služeb KAAS pro vybrané pro správu vybraných údajů o subjektu, uživatelů, pracovišť, složek krizového řízení a zřizovaných organizací