logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 3 jmen in this directory beginning with the letter Č.
Číslo evidenční
Slouží k označení staveb určených k individuální rekreaci nebo účelových staveb, jako jsou např. garáže.
Číslo orientační
Číselný prostorový identifikátor sloužící k usnadnění orientace. Identifikuje budovu vztahem k územnímu prvku ulice a veřejným prostranstvím. Orientační čísla nemusejí být uplatňována ve všech obcích s uličním systémem. Součástí orientačního čísla může být písmeno, např. 2a, 2b, které zajišťuje stabilitu číslování budov, resp. částí budov v rámci ulice. Je přidělováno rozhodnutím obecního úřadu. V rámci ulice a ostatních veřejných prostranství je jedinečné. (www.czso.cz).
Číslo popisné
Slouží pro označení budovy. Každá budova musí být označena popisným číslem, s výjimkou budov vedlejších, které jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže při domech, drobné stavby). O popisných číslech budov rozhoduje obecní úřad. Každé popisné číslo budovy musí být v rámci obce jedinečné.