logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
V tomto seznamu je aktuálně 1 jméno začínající písmenem J.
Jednotný identitní prostor - JIP
JIP zabezpečuje procesy spojené se správou uživatelů informačního systému. JIP zabezpečuje procesy spojené se správou uživatelů informačního systému. JIP je zabezpečené adresářové úložiště s ověřenými a autorizovnými informacemi o orgánech veřejné moci, jejich uživatelích a jimi registrovaných AIS s přístupem do Základních registrů a do KAAS (Katalogu autentizačních a autorizačních služeb).
Informace v JIP jsou editována prostřednictvím
  1. elektronických formulářů pro správu údajů o subjektu a lokálních administrátorů
  2. webového administračního rozhraní Správy dat, nebo prostřednictvím webových služeb KAAS pro vybrané pro správu vybraných údajů o subjektu, uživatelů, pracovišť, složek krizového řízení a zřizovaných organizací