logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 11 jmen in this directory beginning with the letter E.
e jako elektronizace
Předpona, zkracující slovo elektronický/á/é, např. e-mail (elektronická pošta), atd. V současné době označení využívání nástrojů ICT v dané oblasti.
eGON
eGON, symbol projektů eGovernment, je v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. Existenci a životní funkce eGONa zajišťuje:
eGovernment
Název postupu modernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních a komunikačních technologií. Technika veřejné správy s využitím nástrojů ICT. Používají se pojmy jako elektronizace nebo informatizace veřejné správy.
eLearning
Je realizace výuky s použitím prostředků informačních technologií.
eLegislativa
Překlad z anglického jazyku od slova eLegislation. Využívání nástrojů ICT v legislativním procesu, včetně tvorby a dostupnosti legislativního procesu a podpory její srozumitelnosti.
Elektronická podatelna
Elektronickou podatelnou je pracoviště orgánu veřejné moci určené pro příjem a odesílání datových zpráv. Dle § 2 písm. y) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
Elektronická značka
Elektronickou značkou může datové zprávy označovat právnická osoba nebo organizační složka státu. Lze ji přirovnat k otisku úředního razítka. Použití elektronické značky vydávání urychlí, protože značkami budou dokumenty moci být opatřovány automatizovaně, bez nutnosti ověření obsahu každé označované datové zprávy. Předpokladem je samozřejmě zadání náležitých parametrů vydávaných datových zpráv a odpovídající bezpečnostní opatření.
Elektronický podpis
Elektronický podpis zajišťuje několik různých věcí. První z těch důležitějších je zajištění integrity dokumentu. Pokud dostanete elektronicky podepsaný dokument, lze ověřit, že od jeho podpisu nebyl změněn. Pokud změněn byl, dozvíte se to a můžete podniknout odpovídající kroky (například mu nevěřit, podobně jako se smlouvou, ve které jsou některé pasáže opravené propiskou). Elektronický podpis je unikátní. Pouze vy dokážete dokument podepsat vaším podpisem. U běžného podpisu toto zajišťuje unikátnost písma. Za elektronickým podpisem v tomto stojí kryptografie. Zdroj: Jak na Internet / CZ.NIC
Elektronizace
Využívání informačních a komunikačních technologií pro zjednodušení některých postupů. Elektronizace ve veřejné správě by měla snížit byrokratickou zátěž občanů, zvýšit podíl občanů v rozhodovacích procesech (eDemokracie) a zajistit občanům asistenci při řešení životních situací a komunikaci s veřejnou správou.
ePodpis
viz eSign. Elektronický podpis, jednoznačně identifikovatelný a ověřitelný, využívaný v rámci elektronické komunikace pro ověření autora písemnosti. Nahrazuje plnohodnotně autorizaci v písemné podobě.
ePortals
V překladu elektronické portály. Vstupní místo přístupu na internetu ke zdrojům informací bez ohledu na jejich umístění. Také se nazývá rozcestník informací. Obsahuje velké množství aktivních odkazů na další webové stránky.