logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 2 jmen in this directory beginning with the letter L.
Legalizace
Ověřování pravosti podpisu. Podrobnosti stanoví zákon č. 21/2006 Sb.
Legislativní proces
Zákonodárný proces, postup při přípravě, navrhování, projednávání a schvalování zákonů. Zahrnují se sem obvykle též právní požadavky na formu, náležitosti a vlastnosti předkládaných návrhů. V širším smyslu se používá označení "legislativní proces" i ve vztahu k jiným právním předpisům než zákonům. Ve většině zemí, včetně ČR, je právně upravena pouze část legislativního procesu probíhající v zákonodárném sboru od uplatnění práva zákonodárné iniciativy. V ČR se tak děje zejména Ústavou a jednacími řády Poslanecké sněmovny a Senátu. Pokud je předkladatelem návrhu vláda, je proces přípravy › návrhu zákonů před jejich předložením Poslanecké sněmovně upraven legislativními pravidly vlády. Tato pravidla regulují i přípravu, navrhování, projednávání a schvalování podzákonných právních předpisů v orgánech státní správy.