logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 9 jmen in this directory beginning with the letter N.
Název části obce
Názvy nemají jen obce, ale také jejich části. Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly evidenčními a s čísly popisnými přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území. Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na kterých se tyto části obce nacházejí. O názvech částí obce rozhoduje v rámci samostatné působnosti zastupitelstvo příslušné obce.
Název obce
Každá obec má svůj název. Zpravidla s ním disponuje dlouhodobě a na základě historických tradic. Názvy nových obcí se stanovují v souvislosti s procesem jejich vzniku při slučování nebo rozdělování obcí. Ke změně názvu obce dává souhlas Ministerstvo vnitra na návrh příslušné obce.
Název ulice
Rozhoduje o něm obec (zastupitelstvo v samostatné působnosti). Uvádí se vždy v českém jazyce. Viz vyhláška č. 326/2000 Sb.
Nepřímí vykonavatelé státní správy
Vykonávají státní správu přeneseně (delegovaně). Patří mezi ně orgány obcí a krajů (v přenesené působnosti) nebo právnické a fyzické osoby soukromého práva.
Notář
Je fyzická osoba splňující předpoklady zákona o notářích a jejich činnosti, kterou jí stát pověřil notářským úřadem. Notáře jmenuje na návrh notářské komory ministr spravedlnosti, do jehož rukou skládá notář slib. Činnost notáře je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Notář může ale za úplatu vykonávat činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou a uměleckou.
NUTS
Územní statistická jednotka, vytvořená pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU) pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU.
NUTS 1
Územní statistická jednotka, vytvořená pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU) pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. Velikosti území ČR.
NUTS 2
Územní statistická jednotka, vytvořená pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU) pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU, velikosti oblasti tj. ve smyslu regionů soudržnosti.
NUTS 3
Územní statistická jednotka, vytvořená pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU) pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU, velikosti kraje (samosprávného).