logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 4 jmen in this directory beginning with the letter A.
Administrátor
Správce informačního systému (IS), který jako uživatel má právo přidávat či ubírat další uživatele. Dále také může žádat o znepřístupnění schránky a o povolení příjmu komerčních zpráv.
Aktivace
Uvedení do činnosti, spuštění.
Autentizace
(nepopíratelnost) Údaje umožňující provést ověření identity fyzické osoby, tyto údaje jsou vedeny v rozsahu stanoveném zákonem, upravujícím vedení příslušného Základního registru.
Autorizovaný přístup
Omezení pro přístup k informačním zdrojům, které mají osobní nebo pracovní charakter. Obvyklý autorizovaný přístup je prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla. Jinou možností je elektronický podpis. Existuje více možností autorizace, např. přístup v elektronickém bankovnictví (PIN) a pod. K autorizaci lze využít biometrické prvky.