logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
V tomto seznamu je aktuálně 1 jméno začínající písmenem F.
Fyzická osoba
Je jedním ze dvou typů právních subjektů. Na rozdíl od právnické osoby jde o tzv. přirozenou osobu. Fyzickou osobou je myšlen člověk jako jedinec v oblasti právních vztahů. Fyzická osoba má právní způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům. Způsobilost k právům a povinnostem má každý člověk od početí do smrti. V době mezi početím a narozením je tato způsobilost podmíněna tím, že se plod narodí živý. Plnou způsobilost k právním úkonům mají zletilí, tzn. osoby, které dovršily věkovou hranici 18 let (nebo dovršili věkovou hranici 16 let a s povolením soudu uzavřeli manželství) a které zároveň nebyly této způsobilosti zbaveni. Zbavit nebo omezit způsobilost k právním úkonům může výhradně soud.