logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 9 names in this directory beginning with the letter N.
NUTS
Územní statistická jednotka, vytvořená pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU) pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU.
Notář
Je fyzická osoba splňující předpoklady zákona o notářích a jejich činnosti, kterou jí stát pověřil notářským úřadem. Notáře jmenuje na návrh notářské komory ministr spravedlnosti, do jehož rukou skládá notář slib. Činnost notáře je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Notář může ale za úplatu vykonávat činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou a uměleckou.
NUTS 1
Územní statistická jednotka, vytvořená pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU) pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. Velikosti území ČR.
NUTS 2
Územní statistická jednotka, vytvořená pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU) pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU, velikosti oblasti tj. ve smyslu regionů soudržnosti.
NUTS 3
Územní statistická jednotka, vytvořená pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU) pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU, velikosti kraje (samosprávného).
Název části obce
Názvy nemají jen obce, ale také jejich části. Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly evidenčními a s čísly popisnými přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území. Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na kterých se tyto části obce nacházejí. O názvech částí obce rozhoduje v rámci samostatné působnosti zastupitelstvo příslušné obce.
Název obce
Každá obec má svůj název. Zpravidla s ním disponuje dlouhodobě a na základě historických tradic. Názvy nových obcí se stanovují v souvislosti s procesem jejich vzniku při slučování nebo rozdělování obcí. Ke změně názvu obce dává souhlas Ministerstvo vnitra na návrh příslušné obce.
Název ulice
Rozhoduje o něm obec (zastupitelstvo v samostatné působnosti). Uvádí se vždy v českém jazyce. Viz vyhláška č. 326/2000 Sb.
Nepřímí vykonavatelé státní správy
Vykonávají státní správu přeneseně (delegovaně). Patří mezi ně orgány obcí a krajů (v přenesené působnosti) nebo právnické a fyzické osoby soukromého práva.